osadczy 25 września 2020 r. prof. Włodzimierz Osadczy z Katedry Historii Kościoła KUL został odznaczony  "Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej". Medal nadawany jest za udział w obronie Polaków na Kresach Wschodnich II RP przed zbrojnymi  formacjami UON-UPA w latach 1939-1945 oraz popularyzowanie i utrwalanie  pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski  podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Medal nadaje Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów  Politycznych, Rada Krajowa Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP. Uroczystość uhonorowania miała miejsce podczas  konferencji naukowej „Kościół i Polacy na Wschodzie pod opieką św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego”, która odbyła się w KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!