Gilowska

5 kwietnia 2016 r. zmarła prof. Zyta Gilowska – wieloletnia profesor KUL, ekonomistka, specjalista w zakresie finansów publicznych, minister finansów oraz wicepremier w rządach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego.

 

Msza św. żałobna w intencji śp. Prof. Zyty Gilowskiej miała miejsce w poniedziałek 11 kwietnia, o godz. 13.00 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku, po niej nastąpiły uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego.

 

Prof. Zyta Gilowska była wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez przeszło 30 lat, pracę na KUL rozpoczęła w 1985 roku. Przez dwie kadencje, w latach 1996-1998 oraz 2008-2011, sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii.

Od roku 1994 kierowała Katedrą Finansów Publicznych KUL. Jest autorką ponad 200 publikacji z tego obszaru tematycznego. Badania naukowe w kierowanej przez nią katedrze koncentrowały się na zagadnieniach funkcjonowania samorządu terytorialnego, systemowych regulacjach w obszarze finansów publicznych oraz badaniach nad budżetem zadaniowym. Podejmowane badania i prace analityczne wykorzystywane były również do przygotowywania ekspertyz, przeprowadzanych na zamówienie m.in. komisji sejmowych czy jednostek samorządowych. Prof. Zyta Gilowska była obdarzona niezwykle analitycznym umysłem, co odzwierciedlało się w jej uporządkowanych, autorskich wykładach, nierzadko przeplatanych błyskotliwymi bon-motami (w 2002 roku prof. Gilowska została wyróżniona w plebiscycie „Srebrne usta” Programu III Polskiego Radia, na najciekawsze wypowiedzi polskich polityków).

Prof. Zyta Gilowska była ekspertem Biura Analiz Sejmowych Sejmu RP (1994-2001), koordynatorem programów badawczych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (1991-2001) oraz Instytucie Spraw Publicznych (1994-2000). W latach 1992-1995 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, w latach 1992-1998 była delegatem Polski do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Zasiadała w Sejmie IV oraz VI kadencji. Była wicepremierem ds. gospodarczych, ministrem finansów w rządach Kazimierza Marcinkiewicza (2006) i Jarosława Kaczyńskiego (2006-2007). Z nominacji Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego była Członkiem Rady Polityki Pieniężnej III kadencji.

W osobie prof. Gilowskiej żegnamy niezwykle błyskotliwego naukowca, bezkompromisowego polityka i działacza samorządowego zawsze dbającego o dobro wspólne, osobę wrażliwą i głęboko wierzącą, życzliwego i oddanego wspólnocie uniwersyteckiej Przyjaciela.