Z radością i dumą informujemy, że 1 czerwca 2016 r. Profesor Piotr Gutowski został powołany na drugą kadencję do Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Komitet Polityki Naukowej jest organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do głównych zadań Komitetu należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

 

Komitet Polityki Naukowej (KPN) liczy 12 członków. Aktualnie w skład Komitetu Polityki Naukowej wchodzą:

 1. Janusz Bujnicki;
 2. Beata Czarnacka-Chrobot;
 3. Janusz Gołaś;
 4. Wiesława Grajkowska;
 5. Piotr Gutowski;
 6. Jolanta Jabłońska-Bonca;
 7. Andrzej Jajszczyk;
 8. Barbara Klajnert-Maculewicz;
 9. Jacek Łęski;
 10. Jerzy Szwed;
 11. Grzegorz Wrochna;
 12. Tomasz Żylicz.

Szanowny Panie Profesorze, serdecznie gratulujemy nominacji!

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2016, godz. 01:08 - Andrzej Zykubek