laptop.JPGAbsolwent Europeistyki to specjalista, przygotowany do pracy zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, placówkach kulturalnych i społecznych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe). Europeistyka to także fachowe przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Dzięki położeniu nacisku na naukę języków obcych, studia licencjackie będzie można kontynuować na poziomie europeistycznych studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2010, godz. 02:52 - Marta Ordon