absolwent_400.jpgAbsolwenci kierunku Administracja pozyskują niezbędną wiedzę z zakresu ustroju i kompetencji administracji, a także polityki finansowej samorządu terytorialnego. Absolwent zdobywa informacje w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Posiada umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy o relacjach i komunikacji interpersonalnej, technikach negocjacji. Studia na kierunku Administracja dają możliwość kształcenia na odpowiednim poziomie zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Tworzą podbudowę do lepszego zrozumienia i opanowania wiedzy z zakresu obowiązującego prawa i jego praktycznego zastosowania. Absolwent poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Uczy się analizować podstawowe zjawiska ekonomiczne oraz procesy społeczno-gospodarcze w aspekcie systemowym i przestrzennym, poznaje zasady organizacji i zarządzania w podmiotach gospodarczych.

birety.jpg Realizowany program studiów daje przygotowanie do cenionej społecznie działalności zawodowej: w administracji rządowej i samorządowej, administracji bezpieczeństwa publicznego, organizacjach międzynarodowych, działach administracyjnych i prawniczych przedsiębiorstw oraz innych jednostek. Absolwenci to rzetelnie przygotowani kandydaci na urzędników i nowocześnie wykształceni specjaliści, znający realia i prawodawstwo unijne, sprawnie posługujący się systemami informatycznymi, umiejący współpracować z petentami i mediami oraz wiarygodnie i rzetelnie prezentować stanowisko urzędu lub firmy. Są przygotowani również do pracy w administracji kościelnej.
 
Autor: Wojciech Wytrążek jr
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2017, godz. 00:27 - Patryk Ochwat