Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Kulturoznawstwa KUL obejmują różne dziedziny kultury, zgodnie z jej integralnym rozumieniem przyjętym przez twórców kierunku. Prace badawcze mają zatem charakter interdyscyplinarny – są zróżnicowane zarówno pod względem przedmiotu jak też stosowanych metod. Odnoszą się nie tylko do poszczególnych dziedzin kultury, ale również uwzględniają perspektywę różnych nauk o kulturze.

W obszarze badań znajdują się szczegółowe zagadnienia z historii i teorii kultury, sztuki oraz religii, widziane zarówno z perspektywy nauk filozoficznych, jak też humanistycznych i społecznych. Prowadzone badania obejmują dawną i współczesną kulturę intelektualną, różnorodną problematykę wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, doktrynę i kulturową rolę nowych (alternatywnych) ruchów religijnych, historię i teorię sztuk plastycznych oraz performatywnych, kulturę literacką, antropologię oraz socjologię kultury.

Autor: Rafał Nawrocki
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2017, godz. 10:01 - Andrzej Zykubek