KOMUNIKAT nr 1

 

 

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

 • Instytut Pedagogiki:
  • Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania
  • Katedra Psychopedagogiki i Pedagogiki Rodziny
  • Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacji
 • Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Oddział  w Tarnobrzegu
 • Redakcja kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”
  Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową

Profilaktyka i prewencja 

wobec zachowań ryzykownych młodzieży”

 

która odbędzie się w dniu25 kwietnia 2013 r.
na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,
ul. Ofiar Katynia 6a (Aula im. Solidarności)

oraz

26 kwietnia 2013 r. w Tarnobrzegu – Mokrzyszowie,
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Sienkiewicza 206

 

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

 

Poseł na Sejm RP - Mirosław Pluta

Wojewoda Podkarpacki - Małgorzata Chomycz-Śmigielska

Marszałek Województwa Podkarpackiego - Mirosław Karapyta

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu – SSO Robert Pelewicz

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji - inspektor Zdzisław Stopczyk

Starosta Powiatu Stalowowolskiego - Robert Fila

Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego - Krzysztof Pitra

Starosta Powiatu Tarnowskiego - Roman Łucarz

Starosta Niżański - Gabriel Waliłko

Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli – Prezes Elżbieta Koźmala

Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - Krystyna Wróblewska

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli - Maria Brzezińska, Danuta Stanielewicz

 

PATRONAT NAUKOWY

SiR.PNG

 

PATRONAT MEDIALNY

 

Tygodnik Nadwiślański

Echo Dnia

Telewizja STELLA

TVP 3 Rzeszów

Radio LELIWA

Tygodnik SZTAFETA

Tygodnik GOŚĆ NIEDZIELNY

Tygodnik NIEDZIELA

 

KOMITET NAUKOWY

Dr hab. Lilia Morska, prof. Termopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, (Ukraina)

Dr hab. Oleksandra Yankowycz, prof. Termopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, (Ukraina)

Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. - Katolícka Univerzita v Ružomberku,  (Słowacja)

Ks. Prof. PhDr Pavol Dancák, PhD, University of Prešov (Słowacja)

Ks. Prof. dr hab. Marian Wolicki - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL  WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr hab. Zofia Szarota – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Dr hab. Monika Szpringer –prof.  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. RenataStojecka-Zuber – prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Mariusz Jędrzejko – prof. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Prof.  dr hab. Nella Nyczkało - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Prof.  dr hab. Tamara Hovorun - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr hab. Alina Rynio – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof.  dr hab. Roman Pelczar - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Ks. dr hab. Adam Maj – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dr Barbara Wolny - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr Dagmara Barbara Niziołek - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

Dr Edyta Laurman-Jarząbek - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Barbara Grajdura- Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Ks. Dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL – Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Kierownik Katedry Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Robert Pelewicz - Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Marta Ziarek – Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

dr Marzena Banaczyk  - WZNoS KUL w Stalowej Woli

dr Danuta Grzesiak-Witek  - WZNoS KUL w Stalowej Woli

dr Ewa Sęk -  WZNoS KUL w Stalowej Woli

ks. dr Bogdan Krempa -  WZNoS KUL w Stalowej Woli

dr Paweł Witek  - WZNoS KUL w Stalowej Woli

mgr Rafał Podleśny  - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Koło Naukowe „Paideia”

 

 

SEKRETARZ

dr Marzena Banaczyk, dr Paweł Witek

 

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

Założeniem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń nt. profilaktyki i prewencji wobec zachowań ryzykownych młodzieży. Jednym z podstawowych zagadnień będzie ustalenie zasad oddziaływania profilaktycznego wobec młodych ludzi żyjących w XXI wieku. Ważnym elementem będzie zaprezentowanie wyników badań pochodzących z różnych środowisk akademickich z kraju i zagranicy odnośnie obserwowanego wzrostu niedostosowania społecznego młodzieży. Cenne doświadczenia praktyków, tj. pedagogów, prawników, sędziów, terapeutów uzależnień, psychologów, funkcjonariuszy policji, służb celnych i skarbowych ukażą różnorodny charakter zagrożeń, na jakie narażona jest młodzież wchodząca w dorosłe życie.

 

 

Szanowni Państwo jako Organizatorzy prosimy, aby wystąpienia mieściły się w następujących blokach tematycznych:

 

 1. Profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży - szanse i zagrożenia.
 2. Prewencja wobec zachowań przestępczych młodzieży.
 3. Prawo wobec czynów przestępczych młodzieży.
 4. Współczesne zagrożenia  cywilizacyjne dzieci i młodzieży.
 5. Doktoranci, studenci i ich badania nad problemami społecznymi współczesnego świata.

 

Planowany czas wystąpienia w sesji plenarnej – 20 min. oraz w sekcjach ok. 10-15 minut.

 

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia (tytuł i streszczenie w języku polskim i angielskim) w terminie do dnia 25 marca 2013 wraz z równoczesnym dokonaniem opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł (czynne uczestnictwo) lub 150 zł (złożenie tekstu do publikacji).

Uczestnicy (czynni oraz bierni) otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.

Opłaty za uczestnictwo w konferencji powinny być uiszczane przelewem bankowym na konto:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bank PeKaO SA III O/Lublin

59124023821111000039262147

z dopiskiem: Profilaktyka i prewencja”

(imię i nazwisko uczestnika konferencji)

W związku z konferencją planowane jest wydanie dwóch tomów publikacji, zawierających teksty Autorów, które będą recenzowane przez niezależnych ekspertów.

 

Termin nadsyłania artykułów w formie elektronicznej do dnia 30 czerwca 2013 r.
na adres mailowy:

dpwitek25@o2.pl (dr Paweł Witek)

mlbanaczyk@op.pl (dr Marzena Banaczyk)

 

Wymogi edytorskie odnośnie przygotowania artykułu do publikacji pokonferencyjnej zostaną zaprezentowane do 28.02.2013 r. w komunikacie nr 2. Plan konferencji będzie podany w komunikacie nr 3 do 30 marca 2013r.

 

Karta udziału w konferencji

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2013, godz. 08:07 - Rafał Podleśny