Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

 • Instytut Pedagogiki:
  • Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania
  • Katedra Psychopedagogiki i Pedagogiki Rodziny
  • Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacji
 • Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Oddział  w Tarnobrzegu
 • Redakcja kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”
  Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową

Profilaktyka i prewencja 

wobec zachowań ryzykownych młodzieży”

 26 kwietnia 2013 r. w Tarnobrzegu – Mokrzyszowie,
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Sienkiewicza 206

 

10 00 – 10:15- Otwarcie Konferencji

ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL-Prodziekan Wydziału Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

 

10:15- 11:45- dr hab. Mariusz Jędrzejko, Profesor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 • „Narkotyki i paranarkotyki”- warsztaty szkoleniowe

11:45-12:15-prof.dr hab. Tadeusz Studziński Rektor WSHP w Sandomierzu, dr Marta Czekirda, lek. med. Roman Chwedorowicz

 • „Neuronalne podstawy zwiększonej podatności na substancje uzależniające w adolescencji”

12:15-12:30- przerwa na kawę

 

12:30-13:00- dr hab. Renata Stojecka-Zuber Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • „Miłość szansą skutecznej profilaktyki społecznej”

13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa

 

14:00-14:30- ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL- Prodziekan Wydziału Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

 • „Wychowanie chrześcijańskie jako antidotum na kryzysy pedagogiczne ery ponowoczesnej”

 

14:30-15:00 -Robert Pelewicz Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

 • Zadania sądowego kuratora zawodowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wobec nieletnich sprawców przestępstw

15:00- 15:30 -Nadkomisarz Alina Pieniążek Ekspert Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie

 • Skale zagrożenia przestępczością nieletnich w Województwie Podkarpackim w 2012 roku.”

15:30- 16:00- dr Jadwiga Daszykowska WZNoS w Stalowej Woli KUL Jana Pawła II

 • „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w Polsce-przegląd badań”

16:00- 16:30 -Podsumowanie Konferencji

 

 

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

Poseł na Sejm RP - Mirosław Pluta

Wojewoda Podkarpacki - Małgorzata Chomycz-Śmigielska

Marszałek Województwa Podkarpackiego - Mirosław Karapyta

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu – SSO Robert Pelewicz

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji - inspektor Zdzisław Stopczyk

Starosta Powiatu Stalowowolskiego - Robert Fila

Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego - Krzysztof Pitra

Starosta Powiatu Tarnowskiego - Roman Łucarz

Starosta Niżański - Gabriel Waliłko

Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli – Prezes Elżbieta Koźmala

Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - Krystyna Wróblewska

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli - Maria Brzezińska, Danuta Stanielewicz

 

PATRONAT NAUKOWY

SiR.PNG

 

PATRONAT MEDIALNY

 Tygodnik Nadwiślański

Echo Dnia

Telewizja STELLA

TVP 3 Rzeszów

Radio LELIWA

Tygodnik SZTAFETA

Tygodnik GOŚĆ NIEDZIELNY

Tygodnik NIEDZIELA

 

KOMITET NAUKOWY

Dr hab. Lilia Morska, prof. Termopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, (Ukraina)

Dr hab. Oleksandra Yankowycz, prof. Termopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, (Ukraina)

Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. - Katolícka Univerzita v Ružomberku,  (Słowacja)

Ks. Prof. PhDr Pavol Dancák, PhD, University of Prešov (Słowacja)

Ks. Prof. dr hab. Marian Wolicki - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL  WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr hab. Zofia Szarota – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Dr hab. Monika Szpringer –prof.  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. RenataStojecka-Zuber – prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Mariusz Jędrzejko – prof. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Prof.  dr hab. Nella Nyczkało - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Prof.  dr hab. Tamara Hovorun - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr hab. Alina Rynio – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof.  dr hab. Roman Pelczar - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Ks. dr hab. Adam Maj – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dr Barbara Wolny - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr Dagmara Barbara Niziołek - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

Dr Edyta Laurman-Jarząbek - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Barbara Grajdura- Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2013, godz. 08:38 - Rafał Podleśny