poniedziałek

08.07.2013

   
  Przyjazd, zakwaterowanie  
18.00-19.30 Powitanie. Spotkanie organizacyjne. Agata Szubert
     

wtorek

09.07.2013

   
9.00-11.00 Komunikacja biznesowa: wprowadzenie z naciskiem na różnice interkulturowe (konwersatorium) Koen Jaspaert
11.15-12.45 Komunikacja ustna: negocjacje handlowe - wprowadzenie (konwersatorium) Koen Jaspaert
13.00-14.00 Przerwa obiadowa  
14.00-15.30   Cele i metody „partner search” (konwersatorium) Wojciech Zipser
15.45-17.15 Mentalność narodu jako klucz do komunikacji (konwersatorium) Barbara Kalla
19.30-21.00 Spacer po Wrocławiu  
     

środa

10.07.2013

   
8.30-10.00 Komunikacja ustna: negocjacje handlowe (konwersatorium) Koen Jaspaert
10.15-12.00 Komunikacja ustna: prowadzenie zebrań, dyskusje (konwersatorium) Jacek Karpiński
12.15-13.30 Przerwa obiadowa  
13.30-15.30 Komunikacja ustna: prowadzenie zebrań, dyskusji (warsztaty) Jacek Karpiński
15.45-17.15 

Case study: podział na zespoły i przydzielenie zadań -

praca w zespołach
 
     

czwartek

11.07.2013

   
9.00-10.30 Stylistyka tekstów użytkowych w języku polskim Przemysław Paluszek
10.45-12.15 Stylistyka tekstów użytkowych w języku niderlandzkim  Dorien van Mieroop
12.30-13.30  Przerwa obiadowa   
13.30-15.30  Komunikacja pisemna: raporty, notatki, pisma  (warsztaty) Dorien Van De Mieroop
15.45-17.15 Case study: praca w zespołach  
     

piątek

12.07.2013

   
9.00-12.15 Komunikacja pisemna: raporty, notatki, pisma  (warsztaty) Dorien Van De Mieroop
12.30-13.30  Przerwa obiadowa   
13.30-17.15 Case study: praca w zespołach   
     
13.07.2013    
9.00-12.15

Komunikacja pisemna: strony internetowe (warsztaty)

Stefanie Bogaerts
12.30-13.30  Przerwa obiadowa    
13.30-16.30 Komunikacja pisemna: oferta handlowa – direct mail  (konwersatorium) Muriel Waterlot
     

niedziela

14.07.2013

 wycieczka do Świdnicy  
     

poniedzialek

15.07.2013

   
9.00-12.15  Case study: praca w zespołach    
12.30-13.30  Przerwa obiadowa   
13.30-16.30  Spotkanie w firmie FAT  
     

wtorek

16.07.2013

   
9.00-10.30  Komunikacja ustna: prowadzenie zebrań, dyskusji (warsztaty) Jacek Karpiński
10.45-12.15 Język korporacji – spotkanie z pracownikami firmy Shell Erwin Tebbens, Katarzyna Cyran 
12.30-13.30 Przerwa obiadowa    
13.30-15.30  Techniki prezentacji (konwersatorium) Kris Van Heuckelom 
15.45-17.15  Case study: praca w zespołach   
     

środa

17.07.2013

   
9.00-12.15 Prezentacja multimedialna (warsztaty) Kris Van Heuckelom 
12.30-13.30  Przerwa obiadowa   
13.30-15.30  Spotkanie z przedstawicielami firm holenderskich i belgijskich w Polsce  
15.45-17.15  Język korporacji jako przykład żargonu Justyna Konopko-Urbaniak
     

czwartek

18.07.2013

   
9.00-10.30 Case study: praca w zespołach  
10.45-12.15  Holendrzy/Flamandowie w Polsce – spotkanie z pracownikami firmy-córki FAT  
12.30-13.30  Przerwa obiadowa    
13.30-17.15 Case study: praca w zespołach    
     
piątek
19.07.2013
   
9.00-10.30 Prezentacje (2 grupy) + omówienie   
10.45-12.15 Prezentacje (2 grupy) + omówienie   
12.30-13.30  Przerwa obiadowa   
13.30-15.00  Prezentacje (2 grupy) + omówienie    
15.15-16.45 Podsumowanie wyników pracy  
19.00  Oficjalne zakończenie   
Autor: Stefanie Bogaerts
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2014, godz. 13:53 - Stefanie Bogaerts