Program Ambasador KUL skupia studentów i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II aktywnie uczestniczących w promocji uniwersytetu.

Uczestnicy Programu stają się Ambasadorami KUL po odbyciu szkoleń w zakresie promocji oraz rekrutacji na studia, przeprowadzonych przez Dział Komunikacji, Dział Kształcenia oraz Biuro Karier KUL.

pramb

Program Ambasador formalnie podlega Prorektorowi ds. studenckich KUL. Organizacją programu zajmuje się Koordynator Programu Ambasador w Dziale Komunikacji KUL.

 

Zadania Ambasadorów to między innymi:

  • uczestnictwo w targach edukacyjnych oraz spotkaniach w szkołach i innych instytucjach;
  • prezentacja oferty edukacyjnej dla uczniów zainteresowanych studiami na KUL;
  • współpraca z Działem Komunikacji przy organizacji wydarzeń promocyjnych i informacyjnych;
  • i wiele, wiele innych!

Przede wszystkim jednak bycie Ambasadorem KUL to możliwość aktywnego udziału w życiu uniwersytetu, poznania wspaniałych ludzi i zdobycia wielu dodatkowych umiejętności.