Budżet programu wynosi 183 mln euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), który obejmuje także kraje nienależące do Unii Europejskiej.

 

Program będzie wspierać promocję kultury lokalnej, zachowanie dziedzictwa historycznego czy poprawę dostępności regionów. Dofinansowanie uzyskają także projekty przyczyniające się do rozwoju sieci komunikacyjnych i transportu przyjaznego środowisku naturalnemu. Realizowane będą też przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony granic oraz projekty w obszarze promocji zarządzania granicami, mobilnością i migracjami.

Beneficjenci będą mogli uzyskać dofinansowanie do 90 proc. wartości realizowanych inwestycji.

 

Obszar wsparcia programu:

Polska: województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz wschodnia część mazowieckiego;

Białoruś: obwód brzeski, grodzieński, miński i homelski;

Ukraina: obwód lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski oraz iwanofrankowski.

 

Pierwszy konkurs z budżetem ponad 81 mln euro obejmie wszystkie cztery nowe cele tematyczne Programu, zdefiniowane dla perspektywy 2014-2020: 

  • promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego– 14,84 mln euro 
  • poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych– 28,32 mln euro
  • wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony– 14,53 mln euro 
  • promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami– 23,79 mln euro

 

Nabór odbędzie się dwuetapowo: najpierw oceniane będą tzw. koncepcje projektowe (składane do 31 grudnia 2016 r.). Najlepsze zostaną zaproszone do drugiego etapu, w którym przygotowany zostanie pełny wniosek o dofinansowanie. Maksymalne wsparcie UE dla projektu może wynieść 2,5 mln euro.

 

Harmonogram naboru wniosków:

Więcej informacji:

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2017, godz. 09:27 - Urszula Czyżewska