Program Konferencji

 

Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie
- doświadczenia i perspektywy.

10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE

 

31 marca 2014 r.

Lublin, Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1

 


08.30 - rejestracja uczestników

 

09.00 - uroczyste otwarcie konferencji

Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

Reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL - dr hab. Artur Kuś, prof. KUL

 

I sesja panelowa
Wpływ acquis communautaire na prawo polskie – 10 lat Polski w Unii Europejskiej
Moderator: dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. SGH

 

09.30-11.00 - wystąpienia prelegentów

 

Prof. dr hab. Aurelia Nowicka, Uniwersytet Adama Mickiewicza,  Wpływ acquis communautaire na ochronę praw własności intelektualnej w Polsce

Dr hab. Maciej Mataczyński, prof. UAM, Wpływ acquis communautaire na polskie regulacje w zakresie przejęcia spółki publicznej

Dr hab. Mariusz Załucki, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wpływ prawa unijnego na polskie prawo spadkowe

Adw. dr Małgorzata Kożuch, Uniwersytet Jagielloński, Wpływ acquis communautaire na uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej w Polsce

Dr Dobrochna Bach-Golecka, Uniwersytet Warszawski, W poszukiwaniu straconego czasu… Refleksje na temat implementacji dyrektyw w prawie polskim

Dr Dominik Tyrawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Członkostwo w Unii Europejskiej a działanie polskiej administracji publicznej

 

11.00-11.15 - dyskusja

11.15-11.30 - przerwa kawowa

 

 

II sesja panelowa
Wpływ acquis Schengen na prawo polskie – 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej
Moderator: dr Anna Szachoń-Pszenny

 

11.30-13.00 – wystąpienia prelegentów

 

Dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO, Obywatel Unii Europejskiej w przestrzeni schengeńskiej. Prawa i obowiązki


Dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wpływ prawa i polityki Unii Europejskiej w zakresie przekraczania granic zewnętrznych na kwestie dotyczące kontroli i warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Dr Maciej Cesarz, Uniwersytet Wrocławski, Wpływ członkostwa w strefie Schengen na zmiany w polskiej polityce wizowej

Dr Agnieszka Grzelak, Szkoła Główna Handlowa, Ochrona danych osobowych a zarządzanie granicami w strefie Schengen

Dr Piotr Witkowski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Zarządzanie zewnętrzną granicą strefy Schengen w kontekście granicznej kontroli celnej


Płk SG Marian Pogoda, były Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Straż Graniczna w procesie dostosowania do wymogów Unii Europejskiej i Schengen z perspektywy działalności służbowej Podlaskiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

 

13.00-13.15 - dyskusja

 

13.15-14.00 - komunikaty


Dr Grzegorz Kowalski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Zróżnicowanie statusu cudzoziemców w Polsce wynikające z  przyznania obywatelom Unii Europejskiej niektórych praw wyborczych w państwach, których nie są obywatelami


Katarzyna Gawełko-Bazan, Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Acquis communautaire a polska ustawa o podatku od towarów i usług w praktyce sądu nadzorującego egzekucję z nieruchomości


Erwin Kruczoń, Adwokat Izby Adwokackiej w Radomiu,  Świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym w Polsce po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej – aspekty prawne


Dr Anna Bysiecka-Maciaszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Społeczne i kulturowe konsekwencje migracji w Unii Europejskiej - przykład Polski


Mgr Agnieszka Parol, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej i strefie Schengen dla ruchu osobowego na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej - analiza prawna

Mgr Paweł Wojtasik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Konsekwencje braku implementacji dyrektywy w Polsce na przykładzie transgranicznej opieki medycznej

 

14.00-14.15 - podsumowanie konferencji

Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL - dr hab. Artur Kuś, prof. KUL

 

14.15-15.00 - lunch

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2014, godz. 19:57 - Paweł Wojtasik