18 LISTOPADA 2014 (WTOREK)

 

9.30–11.30 – rejestracja uczestników w biurze konferencji w Centrum „Synagoga”

 

Uroczyste otwarcie konferencji (11.30–11.45)

 • prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL), dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL

 


 

Sesja pierwsza (11.45–13.15)

BADANIA NAUKOWE NAD PRASĄ ŻYDOWSKĄ W POLSCE. DYSKUSJA PANELOWA

Moderator: prof. Sławomir J. Żurek (KUL)

Uczestnicy panelu: dr Alina Cała (Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce), dr Adam Kopciowski (UMCS), dr Hanna Węgrzynek (Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”)

 

13.1514.15 – obiad

 


 

Sesja druga (14.15–15.45)

PRASA SYJONISTYCZNA

Moderator: dr Ela Bauer (Kibbutzim College in Tel Aviv, Tel Aviv University)

 • Gideon Kouts (University of Paris 8), Hebrew vs. Yiddish in Nahum Sokolow’s Model of the Jewish Press in the Inter-war Poland
 • dr Małgorzata A. Maksymiak (Europa-Universität Viadrina), Syjonizm Prasowy. Pierwsze periodyka syjonistyczne i ich rola w rozwoju ruchu syjonistycznego 1884-1897
 • red. Ryszard Montusiewicz (Radio Lublin), Popularyzacja i zachęta do aliji do Palestyny we wczesnej prasie syjonistycznej na przykładzie czasopisma: „Palestyna. Czasopismo poświęcone pracy palestyńskiej” (Lwów 1908)

Dyskusja

 

15.45-16.00 – przerwa na kawę

 


 

Sesja trzecia (16.0017.15)

ELEMENTY KULTURY POPULARNEJ W PRASIE ŻYDOWSKIEJ

Moderator: prof. Gideon Kouts (University of Paris 8)

 • dr Ela Bauer (Kibbutzim College in Tel Aviv, Tel Aviv University), The Back Page of Ha-zefira;  advertisements in  Hebrew newspaper at the last decades of the 19th century
 • dr Agnieszka Żółkiewska (ŻIH), Jontew-blaty. Jidyszowa prasa świąteczno-rozrywkowa w Polsce międzywojennej

Dyskusja

 

17.15-17.30 – przerwa na kawę

 


 

Sesja czwarta (17.3019.30)

PERIODYKI ŻYDOWSKIE JAKO INSTYTUCJA ŻYCIA KULTURALNEGO

Moderator: dr Małgorzata A. Maksymiak (Europa-Universität Viadrina)

 • dr Miriam David (Bar Ilan University), The Jewish press in Lomza as a Literature
 • dr Monika Szabłowska-Zaremba (KUL), Pomiędzy polityką a literaturą - „Opinia”/„Nasza Opinia” 1933-1939
 • Agnieszka Żmuda (KUL), Recepcja sztuki na łamach „Naszego Przeglądu”
 • Sylwia Majdosz (URz), „Masada” Bogdana Wojdowskiego

Dyskusja

 


 

19 LISTOPADA 2014 (ŚRODA)

 

Otwarcie drugiego dnia obrad (9.00–9.10)

 • mec. Monika Krawczyk, Dyrektor Generalna Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

 

 

Sesja piąta (9.1010.25)

PRASA KOBIECA

Moderator: dr Agnieszka Lenart (KUL)

 • dr Agata Dąbrowska (UŁ), Teatr żydowski na łamach warszawskich tygodników „Ewa” i „Opinia”
 • Barbara Kotwa (KUL), Twórczość Andy Eker na łamach czasopisma „ Ewa” w latach 1929-1933

Dyskusja

 

10.2510.40 – przerwa na kawę

 


 

Sesja szósta (10.4011.55)

PRASA DLA DZIECI ŻYDOWSKICH

Moderator: dr Agnieszka Żółkiewska (ŻIH)

 • dr Agnieszka Karczewska (KUL), „Nasza Jutrzenka” (1921-1939) jako przykład asymilacyjnego przekazu dla dzieci żydowskich
 • Emilia Boćkowska (KUL), Dziecięca twórczość poetów polsko-żydowskich na łamach „Chwilki Dzieci i Młodzieży”

Dyskusja

 

11.55-12.10 – przerwa na kawę

 


 

 

Sesja siódma (12.1013.25)

PRASA JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Moderator: dr Agata Dąbrowska (UŁ)

 • Ewa Kawałko-Marczuk (KUL), Literatura orientalna na łamach „Chwili”
 • Barbara Abraham (Oxford), Echo Szanghajskie (dwutygodnik) – wkład literatów żydowskich w kulturalne Życie Związku Polaków w Chinach 1942-45 oraz publikacja dodatku „Wiadomości” (1942-43) organu samorządowego żydowskich uciekinierów obywatelstwa polskiego w Szanghaju

Dyskusja

 

13.2514.30 – obiad

 


 

Sesja ósma (14.3016.00)

POLSKO-ŻYDOWSKA PRASA W IZRAELU. PANEL DYSKUSYJNY

Moderator: red. Ryszard Montusiewicz (Radio Lublin)

Uczestnicy panelu: dr Elżbieta Kossewska (UW), Eli Barbur („TelAviv OnLine”)

 

16.0016.15 – przerwa na kawę

 


 

Sesja dziewiąta (16.1517.45)

PRASA NIEHEBRAJSKOJĘZYCZNA JAKO INSTYTUCJA ŻYCIA KULTURALNEGO W IZRAELU

Moderator: mec. Monika Krawczyk (FODŻ)

 • dr Elżbieta Kossewska (UW), Prasa polskojęzyczna w Izraelu (1948-1971)
 • prof. dr hab. Sławomir J. Żurek (KUL), Krytyka literacka na łamach izraelskiego dziennika „Nowiny-Kurier” po roku 1968. Wyimki dyskursu
 • dr Agnieszka Lenart (KUL), „Słowo pisatelia” – czasopismo literackie Związku Pisarzy Rosyjskojęzycznych w Izraelu

Dyskusja

 

17.4518.00 – przerwa na kawę

 


 

Sesja dziesiąta (18.0019.15)

VARIA

Moderator: dr Monika Szabłowska-Zaremba (KUL)

 • Katarzyna Muszyńska (UMCS), Zamoscer Sztym – czasopismo przedwojennych Żydów w Zamościu
 • dr Łukasz Jasina (KUL), Kino jidysz w prasie żydowskiej i nie tylko. Początki krytyki filmowej w Polsce inaczej.

20.00 – Uroczysta kolacja

 


 

20 LISTOPADA 2014 (CZWARTEK)

 

Sesja jedenasta (9.0010.15)

PRASA ŻYDOWSKA WOBEC DYSKUSRU ANTYSEMICKIEGO

Moderator: prof. dr hab. Dariusz Konrad Sikorski (UG)

 • Ewa Koźmińska-Frejlak (ŻIH), Pomiędzy ideologią a rzeczywistością. Polska i Polacy na łamach żydowskiej prasy konspiracyjnej na przykładzie prasy Haszomer Hacair
 • Martyna Rusiniak-Karwat (ISP PAN), Prasa Bundu w Polsce w latach 1944-1949. Próba monografii

Dyskusja

 

10.15-10.30 – przerwa na kawę

 


 

Sesja jedenasta (10.3012.00)

PRASA ŻYDOWSKA W POLSCE DZIŚ. DYSKUSJA PANELOWA

Moderator: Eli Barbur („TelAviv OnLine”)

Uczestnicy panelu: Bella Szwarcman-Czarnota („Midrasz”), Piotr Piluk („Słowo Żydowskie”), Bogna Skoczylas ("Jidełe"), Zbigniew Pakuła ("Miasteczko Poznań")

 

12.00-12.15 – przerwa na kawę

 


 

Sesja dwunasta (12.1513.30)

NOWE PERSPEKTYWY BADAŃ

Moderator: dr Agnieszka Karczewska (KUL)

 • dr hab. Dariusz Konrad Sikorski (UG), Antropologia mediów w badaniu prasy polsko-żydowskiej
 • Eyal Miller (HUJI, The National Library of Israel in Jerusalem), Polish-Jewish Historical Press; the Digital Age

Dyskusja

 

13.30-13.45 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji: mec. Monika Krawczyk (FODŻ), prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)

 

14.00 – obiad

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2014, godz. 18:44 - Agnieszka Karczewska