Program konferencji naukowej

10 lat ochrony danych osobowych w Polsce


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

Sala Rady Wydziału Prawa (C 737)


dnia 5 listopada 2007 r.
10.00 - 10.15 Rozpoczęcie konferencji
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, dziekan WPPKiA KUL

10.15 - 10.35 Pojęcie informacji a zakres ochrony danych
Prof. dr hab. Grażyna Szpor (UKSW)

10.35 - 10.55 Pojęcie danych osobowych
Dr Andrzej Drozd (UWr)

10.55 - 11.15 Status podmiotów uczestniczących w procesie przetwarzania
danych osobowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda
Dr Andrzej Krasuski (radca prawny CMS Cameron McKenna)

11.15 - 11.40 I Przerwa na kawę

11.40 - 12.00 Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych
Prof. dr hab. Irena Lipowicz (UKSW)

12.00 - 12.20 Lustracja a ochrona danych osobowych

Dr Anna Młynarska-Sobaczewska (UŁ)

12.20 - 12.40 Ustawa o ochronie danych osobowych a zagraniczne regulacje w tym zakresie
Dr Arwid Mednis (UW)

12.40 - 13.00 II Przerwa na kawę

13.00 - 13.20 Udostępnianie danych osobowych na gruncie ustawy
o ochronie danych osobowych
Dr Marlena Sakowska - Baryła (aplikantka radcowska)

13.20 - 13.40 Zasady transferu danych osobowych z Polski na przestrzeni 10 lat
obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych
Dr Bogdan Fischer (UJ)

13.40 - 14.00 Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych osobowych
Dr Paweł Fajgielski (KUL)

14.00 - 15.00 Przerwa na obiad

15.00 - 15.20 Komplementarność czy kolizja? Prawna ochrona danych osobowych
a dostęp
do informacji publicznych oraz informacji o środowisku i jego ochronie
Dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)

15.20 - 15.40 Wybrane problemy prawne ochrony danych osobowych i prywatności
w sieci Internet
Mec. Xawery Konarski (adwokat, wspólnik w kancelarii Traple Konarski Podrecki)

15.40 - 16.00 Zasada autonomii informacyjnej w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego a stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych
Paweł Litwiński (doktorant UŚ)

16.00 - Wypowiedzi pozostałych uczestników, dyskusja i zakończenie konferencji

Autor: PF
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2007, godz. 15:32 - Paweł Fajgielski