„Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle ile możesz”

                                                                                                                                               Sokrates

 

 

Program  mentoringowy z wykorzystaniem narzędzi coachingowych,
oparty o standardy i Kodeks Etyczny ICF

 

Program  mentoringowy realizowany w oparciu o standardy International Coach Federation jest formą wsparcia, przygotowującą do podjęcia nowych wyzwań, ustalenia ścieżki kariery czy realizacji swoich marzeń lub pomysłów z wykorzystaniem narzędzi i podejścia coachingowego. Dzięki realizacji takiej formy wsparcia Uczestnicy programu przy wsparciu mentora poszukają rozwiązań w obszarach dla nich najważniejszych.

 

Korzyści dla Mentee:

 • Wzrost zaangażowania i motywacji do podejmowanych działań
 • Transfer wiedzy i umiejętności między mentorem a Mentee

Etapy procesu mentoringu:

 • poznanie etapów procesu mentoringu – określenie etapów i wskazanie konkretnych rodzajów wsparcia na każdym z nich:
 • kontrakt z Mentee;
 • określenie celów rozwojowych Mentee /rezultatów, wizji;
 • zbadanie stanu obecnego;
 • określenie etapów rozwoju;
 • dobór narzędzi wspomagających proces;
 • opracowanie planu działania;
 • realizacja z wykorzystaniem różnych form wsparcia;
 • ewaluacja;
 • weryfikacja z oczekiwaniami Mentee.

W roku akademickim 2019/2020 ze wsparcia mentoringowego będzie mogło skorzystać 5-6 osób.

 

UCZESTNICY PROGRAMU

Ze wsparcia mentoringowego mogą korzystać studenci/absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, którzy są zainteresowani taką formą wsparcia i rozwoju.

W celu wzięcia udziału w mentoringu niezbędne jest zgłoszenie swojego udziału przez system zgłoszeń Biura Karier KUL oraz wypełnienie ankiety badającej potrzeby uczestnika wsparcia

 

Etapy rejestracji do programu

 

1 | Zaloguj się do Portalu Kariera: https://portalkariery.kul.pl/pl

 

2 | W Portalu Kariery w menu bocznym przejdź do kalendarza Wydarzeń (miesiąc listopad). Kolorem niebieskim oznaczone są wydarzenia dostępne w danym miesiącu. Wybierz: program mentoringowy.

 

3 | W celu zgłoszenia się do programu wybierz klawisz  „Szczegóły”, a następnie klawisz „Aplikuj”. Po zaaplikowaniu otrzymasz komunikat „Twoja aplikacja została przesłana” (wcześniej należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Profilu Klienta).

 

4 | Wypełnij ankietę potrzeb uczestnika programu

https://ankietybk.kul.pl/survey/a89c1835-67ee-e911-81a3-000c29779ebe/ 

 

5 | Weryfikacja aplikacji + wybór osób zakwalifikowanych do programu

 

BIO MENTORA

 

Małgorzata Misztal - Coach MCC ICF, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, partner zarządzający w Meritum Training Firma Szkoleniowa oraz Szkole Coachów MERITUM, w której jest współautorem, a także pomysłodawcą szeregu procesów szkoleniowych dla  różnych odbiorców;od organizacji pozarządowych przez  przedsiębiorców, menadżerów i szeroko pojęty biznes.

W ciągu ostatnich 14 lat przeprowadziła ponad 12 000 godzin szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i biznesowego oraz ponad 3500 godzin sesji coachingu. Doświadczenie w zakresie coachingu zdobywała ucząc się od: Marylin Atkinson - założyciela Erickson College Vancouver, Rae T. Chois, Urszuli Sadomskiej- MCC ICF, Hermanna Muller Walbrodt oraz od najlepszych polskich coachów, będąc uczestniczką podyplomowych studiów z zakresu coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła akredytowany przez ICF program coachingowy CoachWise oraz międzynarodowy program szkolenia coachów - “The Art &

 

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019, godz. 13:37 - Marta Szymańska-Jarosz