Seminarium

Umiejętności prawnicze
w ochronie praw podstawowych
w Unii Europejskiej

W dniach 8 i 9 grudnia 2006 r. Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL i Instytutem na rzecz Państwa Prawa organizują w Lublinie seminarium poświęcone ochronie praw podstawowych w Unii Europejskiej.


Program seminarium uwzględniać będzie przedstawienie europejskiego systemu ochrony praw podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem walki z dyskryminacją i rasizmem oraz wybranych zagadnień prawa uchodźczego. Część szkolenia będzie dotyczyć zastosowania praktycznych umiejętności prawniczych (wnioskowanie prawnicze, argumentacja prawnicza, retoryka prawnicza) w działalności organizacji pozarządowych

Seminarium przeprowadzą:

Prof. Delaine R. Swenson, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL, Członek Rady Adwokackiej w Stanie Virginia i Washington (USA)

Mec. Francois Moyse, adwokat z Luksemburga, będący członkiem grupy niezależnych ekspertów praw podstawowych UE, specjalista w zakresie praw człowieka i prawa azylowego.

•  Dr Tomasz Sieniow, adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL, Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa.


Program szkolenia: Agenda of Fundamental Rights Training


Seminarium przeprowadzone zostanie w języku angielskim.

Udział w seminarium jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie.

(Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży dla osób spoza Lublina)

Seminarium odbędzie się w Lublinie, w sali Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (al. Racławickie 14 - VII piętro sala 737) w godzinach od 10:00 - 17:00.


Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora projektu - Marzeny Rzeszót, na adres e-mail: mrzeszot@fipp.org.pl lub cfals@kul.lublin.pl .

Aby potwierdzić udział w szkoleniu, prosimy przesłać formularz zgłoszeniowy faxem lub e-mailem do 6 grudnia 2006 r. na adres: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, ul. Chopina 14, tel./fax. (81) 743 68 05, e-mail: fundacja@fipp.org.pl .

  logo_ue

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2006, godz. 18:05 - Tomasz Sieniow