Program Seminarium

Sobota, 8 grudnia 2007
10.00. Rozpoczęcie Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego
10.05. Barbara Daczyńska: „Koncepcja minimalnego genomu koniecznego do istnienia życia"
10.20. Katarzyna Kopacz: „Ogólna charakterystyka Plazmidów i ich rola w horyzontalnym  transferze genów"
10.40. Ewa Międlarz: „Ekstremofile, a możliwość istnienia poza ziemskiego"
11.00. Dyskusja
11.00. Piotr Rzemieniewski: „Chemoton - teoretyczny model życia"
11.30. Katarzyna Witko: „Problem istnienia życia na Tytanie"
11.50. Dyskusja
12.00. Przerwa na kawę
12.20. Martyna Krzykawska: „Żywy komputer, czyli jak można wygenerować na własnym komputerze zachowanie żywych organizmów"
12.40. Edyta Golińska: „Apoptoza-programowa śmierć komórki"
13.00. Joanna Romaniuk i Izabela Komorowska: „Sztuczne życie - sztuczne przyjemności"
13.20. Dyskusja
13.30. Obiad
14.30. Dr Tomasz Żurek - „Wirtualny prawnik"
15.00. Dyskusja
15.15. Jakub Dziadkowiec: „Co zombie może nam powiedzieć o sztucznej inteligencji"
15.35. Anastazja Niedźwiedź: „Etyka robotów"
15.55. Tomasz Pasierbiak: „Sztuczna inteligencja w naukach społecznych"
16.15. Dyskusja
16.25. Robert Rumiński: „Sztuczna inteligencja-czy jeszcze inteligencja"
16.45. Małgorzata Stawarz: „Niealgorytmiczny charakter procesów myślenia - poglądy Rogera Penrose'a"
17.05. Dyskusja
17.15. Przerwa na kawę
17.30. Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości:

  • prof. dr hab. Kazimierz Grotowski - Polska Akademia Umiejętności
  • dr inż. Szymon Ulatowski - polski projekt badawczy o sztucznym życiu: Framsticks

19.00. Kolacja

Niedziela, 9 grudnia 2007
9.00. Śniadanie
9.30. Anna Łuczak: „UVA-ga promieniowania - blaski i cienie promieniowania UV"
9.50. Maja Niestrój: „Struktury dyssypatywne, bifurkacje - nasze kochane życie"
10.10. Grzegorz Forencewicz: „Sztuczna inteligencja - rys historyczny"
10.30. Dyskusja
10.40. Przerwa na kawę
11.00. Karolina Kanty: „Przestrzeń wirtualna w medycynie"
11.20. Artur Pawlik: „Kosmologia inflacyjna"
11.40. Mikołaj Rąpała OFM: „Roger Bacon-eksperyment, matematyka i wiara"
11.50. Dyskusja
12.10. Przerwa na kawę
12.30. Karolina Soroka: „Zagadka UFO a pustki życia na Ziemi"
12.50. Diana Ciszewska: „Fizyka chmur i opadów"
13.10. Dyskusja
13.30. Obiad
14.30. Zwiedzanie Kazimierza Dolnego

 

Autor: Grzegorz Forewcewicz
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2008, godz. 00:58 - Anna Dutkowska