Program Seminarium Wymiany Doświadczeń

 

10 stycznia 2014 r.

 

Specyfika pracy z dzieckiem zdolnym w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

 

11.30 – 11.35 – Powitanie uczestników i otwarcie drugiego spotkania seminarium – prof. dr hab. Krystyna Chałas, Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL

 

11.35 – 12.10 - Praca nauczyciela z uczniem przejawiającym zdolności matematyczne mgr Jadwiga Dejko, Doradca Metodyczny w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lublinie   

 

12.10 – 12.40 -  Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym – mgr Agnieszka Gandzel, doktorant Instytutu Pedagogiki KUL

 

12. 40 – 13.10 – PRZERWA

 

13.10 – 13.40 - Dziecko zdolne – jak je rozpoznać i wspomagać jego rozwój – w świetle koncepcji Howarda Gardnera, mgr Małgorzata Kowalczyk, doktorant Instytutu Pedagogiki UMCS, nauczyciel /wychowawca w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Alberta Einsteina w Lublinie

 

13.40 – 14.10 –Wymagający czy dający większą swobodę? – rodzina dziecka zdolnego w świetle badań naukowych, mgr Sylwia Gwiazdowska – doktorant Instytutu Psychologii KUL, psycholog i pedagog szkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Alberta Einsteina w Lublinie

 

14.10 – 14. 30 -  Specyfika nauczania  dzieci zdolnych w zakresie edukacji ekologicznej – mgr Marianna Khodakivska, doktorant Instytutu Pedagogiki KUL          

 

14. 30 – ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

 

Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, s. 137

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2014, godz. 14:54 - Beata Komorowska