Program Seminarium Wymiany Doświadczeń

14 marca 2014 r.

Trudności wychowawcze w przedszkolu
i edukacji wczesnoszkolnej oraz sposoby ich rozwiązywania

 

11.30  – Powitanie gości oraz uczestników -  prof. dr hab. Krystyna Chałas, Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL

11.30 – 12. 00  - Przesłanie do zebranych

  • Jego Magnificencja Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński,Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL
  • Mgr Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty
 

12.00 – 12. 25 Problem dziecka w kontekście społeczno-edukacyjnego traktowania dzieciństwa - prof. Olena Kvas, Wydział

Pedagogiczny Państwowego  Uniwersytetu Pedagogicznego  w Drohobyczu

12.25– 12. 50 – Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli – dr Beata Komorowska, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL

12. 50 – 13.10 – PRZERWA

13. 10 – 13.30 Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – rodzaje, przyczyny, zapobieganie i korygowanie – dr Anna Lendzion, Katedra Psychopedagogiki KUL

 

13.30 – 14.00 –Sposoby minimalizowania stanów emocjonalnych (napięć, lęków, złości) dziecka w młodszym wieku szkolnym – mgr Maria Murdzek,
 mgr Magdalena Bujnik, nauczyciele wspomagający, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lublinie

14.10 – 14. 30 –   Sposoby przezwyciężania trudności wychowawczych na etapie edukacji wczesnoszkolnej – mgr Jolanta Kuźmiczuk - Szewczuk, doktorant Instytutu Pedagogiki KUL

14. 30 – ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

 

Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, s. 137

 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2014, godz. 21:13 - Beata Komorowska