Poniżej treść wiadomości skierowanej do Wykładowców i Studentów przez Prorektora ds. studentów i doktorantów dr hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. KUL

 

Szanowni Państwo,

Terminem „Service Learning" określa się działania edukacyjne, budujące pomost pomiędzy wiedzą uzyskiwaną w toku studiów, a praktyczną nauką społecznej odpowiedzialności. Życiowe wykorzystanie nabytej wiedzy wyraża się w pracy na rzecz społeczności lokalnej w formie wolontariatu, będącego częścią studiów uniwersyteckich. W języku polskim „Service learning" (SL) można wyrazić jako „Naukę przez służbę".
Wielu z Państwa - Wykładowców i Studentów - podejmuje poza programowym tokiem zajęć posługę wolontariatu na rzecz lokalnej społeczności. Być może niektórzy próbują wdrożyć te rozwiązania także we własnej dydaktyce i studiowaniu. Właśnie takim rozwiązaniom wprowadzanym w uczelniach katolickich jest poświęcony argentyński program UNISERVITATE, rekomendowany przez AVEPRO, Agencję Stolicy Apostolskiej ds. ewaluacji i promocji jakości uniwersytetów i wydziałów kościelnych, bezpośrednio od której KUL otrzymał zachętę do ubiegania się o ten grant.

Program trwa 2 lata, opiera się na nauce zdalnej. Nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów. Prosimy o informację zwrotną do dnia 23 listopada 2020 r. Termin składania wniosków przez uniwersytety upływa 27 listopada br.

 

Załącznik:
Formularz zgłoszeniowy Uniservitate: eng_uniservitate_call_form

Z wyrazami szacunku

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o informację na maila
do Prodziekana ds. kształcenia dr hab. Leszka Ćwikły, prof. KUL:

prodziekanwnit@kul.pl

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2020, godz. 09:53 - Adam Garbacz