SPECJALIZACJA 
ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE:

CZWARTEK, 12.10.2017, GODZ. 12.30

SALA GG 244

 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

SPECJALIZACJA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA

 

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

/nabór: studenci filologii polskiej II stopnia oraz studenci kierunków o charakterze humanistycznym –

studiów filologicznych, historycznych, filozoficznych, teologicznych, muzykologicznych i innych/

 

 

I ROK SPECJALIZACJI

(240 godz. zajęć / 16 ECTS + 30 godz. praktyk / 2 ECTS)

Lp.

 

Nazwa przedmiotu

Semestr

 

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / punkty ECTS

 

Konwersatoria obowiązkowe /120 godzin/

1.

Lektura dzieła filmowego (analiza i interpretacja): Film fabularny, film krótkometrażowy, film dokumentalny, film reklamowy

 

 -

-

 

45

 

Z/2

 

dr Joanna Sosnowska

2.

Sztuki wizualne i widowiskowe­: Nowe formy plastyczne / Teatr, widowisko, wydarzenie artystyczne

30

Z/2

15

Z/1

dr Mariusz Lach

 

Kultura popularna

30

Z/2

-

-

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

 

Wykłady obowiązkowe /60 godzin/

1.

Teoria kultury

15

Zbo/1

-

-

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

2.

Psychologia kultury

-

-

15

Zbo/1

prof. dr hab. Edward Fiała

3.

Teoria i historia filmu

15

Zbo/1

-

-

dr Joanna Sosnowska

4.

Estetyka kulturowa

15

Zbo/1

   

dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL

 

Ćwiczenia obowiązkowe /60 godzin/

1.

Nowoczesne media: teoria i praktyka

-

-

30

Z/2

mgr Grzegorz Jędrek

2.

Polifonia kultury polskiej

15

Z/1

-

-

dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

3.

Metodyka nauczania wiedzy o kulturze

-

-

15

Z/1

dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

 

Praktyki obowiązkowe /30 godzin/

1.

Instytucje kultury

15 godz.

Zal. po II sem.

-

-

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

2.

Instytucje kultury        

-

-

15 godz.

Zbo/1

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

 

 

 

II ROK SPECJALIZACJI 

(zajęcia dla obecnego II roku, kontynuującego program rozpoczęty w roku akad. 2014/2015)

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / punkty ECTS

 

Konwersatoria obowiązkowe /60 godzin/

1.

Analiza dzieł sztuki muzycznej: Formy klasyczne i awangardowe / Jazz, rock, pop

-

-

30

Z/2

dr Maciej Nowak

2.

Analiza współczesnych tekstów kultury

-

-

30

Z/2

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

 

Wykłady obowiązkowe /15 godzin/

1.

Estetyka kulturowa

15

Zbo/1

-

-

dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL

 

Ćwiczenia /45 godzin/

1.

Metodyka nauczania wiedzy o kulturze

15

Z/1

-

-

dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

 2.

Rynek i kultura (z elementami animacji kultury)

30

Z/2

-

-

mgr Jolanta Męderowicz

 

Praktyki obowiązkowe /30 godzin/

1

 

Instytucje kultury

15 godz.

Zal. po IV sem

-

-

 

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

2.

Instytucje kultury        

-

-

   15 godz.

Zbo/1

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

 

EGZAMIN SPECJALIZACYJNY

1. Egzamin specjalizacyjny - - - E/2 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

 

  • 330 GODZIN ZAJĘĆ PROBLEMOWYCH (KONWERSATORIA, ĆWICZENIA, WYKŁADY)

 

  • 60 GODZIN PRAKTYK W INSTYTUCJACH KULTURY (I + II rok)

 

  • EGZAMIN SPECJALIZACYJNY

 

 

 

Uwagi

Nie zmienia się globalna punktacja specjalizacji, można ją jednak bez komplikacji połączyć z planem studiów polonistycznych

Vide:

I rok, 1.semestr

Ogólna pula na specjalizację i fakultety 150 / 10 ECTS – 90 / 6 ECTS (specjalizacja) = 60 / 4 (fakultety, czyli np. 2  konwersatoria, lub 1 konwersatorium i 2 wykłady);

I rok, 2. semestr

Ogólna pula na specjalizację i fakultety 150 / 10 ECTS – 120 / 8 ECTS (specjalizacja) = 30 / 2 (fakultety, czyli np. 1  konwersatorium lub 2 wykłady);

II rok, 3.semestr

Ogólna pula na specjalizację i fakultety 90 / 6 ECTS – 45 / 3 ECTS (specjalizacja) = 45 / 3 (fakultety, czyli np. 1  konwersatorium i 1 wykład lub 3 wykłady);

II rok, 4.semestr

Ogólna pula na specjalizację i fakultety 90 / 6 ECTS – 75 / 5 ECTS (specjalizacja) = 15 / 1 (fakultety, czyli 1 wykład );

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2017, godz. 18:35 - Ireneusz Piekarski