INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ/kierunek: filologia polska

SPECJALIZACJA KRYTYCZNOLITERACKA

STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA): ROK II-III - Semestry III-VI

Program zajęć na rok akademicki 2010/2011

I ROK SPECJALIZACJI

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

 

Ćwiczenia obowiązkowe

1.

 

 Czytanie krytyków (do XIX w), cz.1

 

30 x 2 grupy

 

Z/2

-

-

 

mgr Małgorzata Peroń

2.

 

Czytanie krytyków ( XX –XXI w.), cz. 2  

-

-

 

30 x 2 grupy

 

Z/2

 

mgr Małgorzata Soszka

 

Konwersatoria obowiązkowe

1.

Historia krytyki literatury.                     1: Pre-krytyka

15 x 2 grupy

 

Zbo/1

15 x 2 grupy

   Zbo/1

mgr Małgorzata Peroń

2.

 

Literatura w świetle krytyki artystycznej (konwersatorium)

-

-

 

30 x 2 grupy

 

Z/2

 

mgr Małgorzata Peroń

3.

 

Życie kulturalne regionu

 

30 x 2 grupy

 

Zbo/2

-

-

 

mgr Jacek Hnidiuk

 

 

Praktyki prowadzone w formie warsztatów :

1.

 

Warsztaty. 1. Redakcje

-

-

 

30

 

Z

 

VACAT

2.

Warsztaty. 2. Krytyka literacka w mediach

 

30

 

Zbo

 

30

 

Z

 

red. Aneta Wójciszyn-Wasil

 

II ROK SPECJALIZACJI

 

Wykłady obowiązkowe

1.

 

Historia  krytyki literatury.

2: Najnowsze kierunki w badaniach literackich *

 

15

 

Zbo/1

 

15

 

E/1

 

dr Dariusz Skórczewski

 

Ćwiczenia obowiązkowe

3.

 

Czytanie literatury najnowszej, cz. 3

 

30 x 2 grupy

 

Zbo/2

 

30 x 2 grupy

 

Z/2

 

mgr Jacek Hnidiuk / mgr Małgorzata Soszka / mgr Małgorzata Peroń

 

Praktyki  prowadzone w formie warsztatów:

1.

 

Warsztaty. 3. Teksty

 

30

 

Zbo

 

30

 

Z

 

red. Franciszek Piątkowski

 

Jeden wykład do wyboru na I lub II r. specjalizacji z listy zajęć fakultatywnych

1.

 

Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)

15

Zbo/1

15

Zbo/1

 

dr hab. Andrzej Tyszczyk

2.

 

Problemy interpretacji literatury najnowszej (wykład)

 

15

 

Zbo/1

 

15

 

Zbo/1

 

dr Zdzisław Kudelski

3.

 

Nowa literatura wobec tradycji. Modele badawcze (wykład) 

 

15

 

Zbo/1

 

15

 

Zbo/1

zawieszony

 

Jedno konwersatorium do wyboru na I lub II r. specjalizacji  z listy zajęć fakultatywnych

1.

 

Poezja modernizmu (konwersatorium) Ztyt

 

30

 

Zbo/2

 

30

 

Z/2

 

vacat

2.

 

Z teorii i praktyki interpretacji  (konwersatorium)

 

30

 

Zbo/2

 

30

 

Z/2

 

dr hab. Andrzej Tyszczyk

3.

 

Krytyka literacka (konwersatorium)

 

30

 

Zbo/2

 

30

 

Z/2

 

dr Dariusz Skórczewski

 

Razem 330 godz + 150 godz. praktyk

                         

 

Specjalizacja przeznaczona dla studentów I stopnia filologii polskiej oraz studentów I stopnia innych wydziałów.

Limit przyjęć na I rok specjalizacji 20 osób (dotyczy filologii polskiej) i 15 osób z innych kierunków.

 

 

Ukończenie specjalizacji oznacza zrealizowanie:

1.       330 godzin zajęć dydaktycznych, w tym:                   

·         ćwiczenia                                           120 godzin       I-II  rok spec.

·         konwersatoria                                    120 godzin       I-II rok spec.

·         wykłady                                                90 godzin      I-II  rok spec.

2.       praktyki                                              150 godzin       I-II  rok spec.

3.       zdanie egzaminu (przy wykładzie Historia krytyki literatury cz. 1 i 2, II r.spec.) z zakresu głównych problemów krytyki literatury.

* Wykład kończy się egzaminem zamykającym specjalizację.

Autor: Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2010, godz. 19:39 - Jacek Hnidiuk