Specjalizacja krytycznoliteracka

 

I rok specjalizacji:

 

ROK II licencjat, semestr 3:

* Czytanie krytyków. Cz. 1 (konwersatorium)Z/2 30/2 mgr Małgorzata Peroń        * Historia krytyki literatury (konwersatorium)Zbo/1 15/1 mgr Małgorzata Peroń * Historia krytyki literatury: Najnowsze kierunki w badaniach literackich (wykład)Zbo/1 15/1 dr Dariusz Skórczewski

* Życie kulturalne regionu (konwersatorium)Zbo/2 30/2 dr Lech Giemza

* Warsztaty. 1. Redakcje (warsztaty)Zbo/0 30

* Warsztaty. Krytyka literacka w mediach (warsztaty)Zbo/0 30/2

 

semestr 4:

* Czytanie krytyków. Cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30/2 mgr Monika Mąkosa

* Historia krytyki literatury (konwersatorium)Zbo/1 15/1 mgr Małgorzata Peroń * Historia krytyki literatury: Najnowsze kierunki w badaniach literackich (wykład)Zbo/1 15/1 dr Dariusz Skórczewski

* Literatura w świetle krytyki artystycznej (konwersatorium)Z/2 30/2                    mgr Małgorzata Peroń

* Warsztaty. Krytyka literacka w mediach (warsztaty)Z/0 30/2

 

II rok specjalizacji:

 

ROK III licencjat, semestr 5:

* Czytanie literatury najnowszej (ćwiczenia)Z/2 30/2 dr Agnieszka Czechowicz * Historia krytyki literatury: Najnowsze kierunki w badaniach literackich (wykład)Zbo/1 15/1 dr Dariusz Skórczewski

* Warsztaty. Teksty (warsztaty)Zbo/0 30/2

 

Jedno konwersatorium do wyboru z:

* Krytyka literacka (konwersatorium)Zbo/2 30/2 dr Dariusz Skórczewski

* Poezja modernizmu (konwersatorium)Zbo/2 30/2 dr Joanna Lekan-Mrzewka

* Z teorii i praktyki interpretacji (konwersatorium)Zbo/2 30/2 dr hab. Andrzej Tyszczyk

 

Jeden wykład do wyboru z:

* Problemy interpretacji literatury najnowszej (wykład)Zbo/1 15/1 dr Zdzisław Kudelski

* Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)Zbo/1 15/1 dr hab. Andrzej Tyszczyk

 

semestr 6:

Czytanie literatury najnowszej (ćwiczenia)Z/2 30/2 dr Agnieszka Czechowicz Historia krytyki literatury: Najnowsze kierunki w badaniach literackich (wykład)E/1 15/1 dr Dariusz Skórczewski

Warsztaty. Teksty (warsztaty)Z/0 30/2

 

Jedno konwersatorium do wyboru z:

Krytyka literacka (konwersatorium)Zbo/2 30/2 dr Dariusz Skórczewski

Poezja modernizmu (konwersatorium)Zbo/2 30/2 dr Joanna Lekan-Mrzewka

Z teorii i praktyki interpretacji (konwersatorium)Zbo/2 30/2 dr hab. Andrzej Tyszczyk

 

Jeden wykład do wyboru z:

Problemy interpretacji literatury najnowszej (wykład)Zbo/1 15/1 dr Zdzisław Kudelski

Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)Zbo/1 15/1 dr hab. Andrzej Tyszczyk

 

 

Ukończenie specjalizacji oznacza zrealizowanie:

 

1.     330 godzin zajęć dydaktycznych, w tym:

             

·        konwersatoria                                          270 godzin I-II rok spec.

·        wykłady                                          60 godzin  I-II  rok spec.

2.     praktyki                                          150 godzin          I-II  rok spec.

3.     zdanie egzaminu (przy wykładzie Najnowsze kierunki w badaniach literackich; II r. spec.) z zakresu głównych problemów krytyki literatury

Autor: Małgorzata Peroń
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2011, godz. 18:43 - Małgorzata Peroń