INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ/kierunek: filologia polska

SPECJALIZACJA KRYTYKA ARTYSTYCZNA

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA): ROK I-II - Semestry I-IV

Program zajęć na rok akademicki 2010/2011

 

I ROK SPECJALIZACJI

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

      

   Wykłady obowiązkowe

 

1.

 

Wybrane zagadnienia z historii krytyki literackiej i artystycznej

 

15

 

Zbo/1

 

15

 

Zbo/1

 

dr Agnieszka Czechowicz

/ dr Dariusz Skórczewski

 

Konwersatoria obowiązkowe

 

1.

 

Krytyka teatralna i filmowa

 

 

30

 

Z/2

 

-

 

-

 

dr Anna Piechówka

2.

 

Krytyka muzyczna

 

 

30

 

Z/2

 

-

 

-

 

mgr Barbara Królikowska

3.

 

Krytyka w sztukach plastycznych               

 

-

 

-

 

30

 

Z/2

 

mgr Małgorzata Peroń

4.

 

Retoryka polemiki             

 

 

30

 

Z/2

 

-

 

-

 

dr Agnieszka Czechowicz

5.

 

Lektury: Debiutanci                           

 

30

 

Z/2

 

-

 

-

 

mgr Małgorzata Soszka

6.

 

Lektury: Zapomniani

 

 

-

 

-

 

30

 

Z/2

 

dr Dariusz Pachocki

 

II ROK SPECJALIZACJI

 

 

Wykłady obowiązkowe

 

 

1.

 

Polityka i krytyka

 

 

-

 

-

 

15

 

Zbo/1

 

dr Dariusz Skórczewski

 

2.

 

Estetyka

 

-

 

-

 

15

 

Zbo/1

 

prof. Andrzej Tyszczyk

 

Konwersatoria obowiązkowe

1.

  

Lektury: Mistrzowie                            

 

-

 

-

 

30

 

Z/2

 

prof. Małgorzata Łukaszuk

2.

 

Estetyka

 

 

30

 

Z/2

 

-

 

-

 

prof. Andrzej Tyszczyk

 

3.

 

Sylwetki

 

 

15

 

Zbo/2

 

-

 

-

 

mgr Małgorzata Soszka

 

4.

 

Współczesne życie kulturalne                        

 

-

 

-

 

15

 

Zbo/2

 

mgr Jacek Hnidiuk

 

Praktyki  prowadzone są w formie warsztatów:

 

1.

 

Warsztaty

 

 

 

 

150

 

Z

 

Vacat

 

Razem 330 godz. + 150 godz. praktyk

 

                       

 

 

1. Specjalizacja przeznaczona dla studentów II stopnia filologii polskiej oraz innych kierunków studiów.

2. Uzyskanie specjalizacji wymaga zaliczenia 330 godz. zajęć dydaktycznych i 150 godz. praktyk.

3. Limit przyjęć na I rok specjalizacji 20 osób (dotyczy filologii polskiej).

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2010, godz. 09:55 - Jacek Hnidiuk