Program studiów w Instytucie Filologii Słowiańskiej w roku akad. 2011-2012

 

Po kilkuletnim okresie przejściowym, związanym z przechodzeniem z trybu jednolitych (5-letnich) studiów magisterskich na tryb dwustopniowy (I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata), od jesieni tego program studiów na Slawistyce będzie się kształtował następująco:

 

Studia I stopnia

I rok

 1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego/ukraińskiego (fonetyka, mówienie i słuchanie, gramatyka funkcjonalna, praca z tekstem, pisanie) – ćwiczenia – 300 godz.

 2. Gramatyka opisowa języka rosyjskiego/ukraińskiego – wykład, ćwiczenia –120 godz.

 3. Wstęp do językoznawstwa – konwersatorium – 60 godz.

 4. Historia Rosji/Ukrainy – wykład - 60 godz.

 5. Historia literatury rosyjskiej/ukraińskiej – wykład, ćwiczenia - 120 godz.

 6. Wstęp do literaturoznawstwa – konwersatorium – 60 godz.

 7. Kultura współczesnej Rosji/Ukrainy – konwersatorium – 30 godz.

 8. Wiedza o Białorusi – konwersatorium – 60 godz.

 9. Język łaciński/grecki – ćwiczenia – 60 godz.

 10. Język obcy zachodnioeuropejski – lektorat – 60 godz.

 11. Logika – wykład, ćwiczenia – 30 godz.

 12. Technologia informacyjna – ćwiczenia – 30 godz.

 13. Wychowanie fizyczne – 60 godz.

 14. Emisja glosy – ćwiczenia (do specjalizacji nauczycielskiej) – 30 godz.

 

II rok

 1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego/ukraińskiego (mówienie, słuchanie, gramatyka funkcjonalna, praca z tekstem, pisanie) – ćwiczenia – 300 godz.

 2. Gramatyka opisowa języka rosyjskiego/ukraińskiego – wykład, ćwiczenia – 60 godz.

 3. Gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska/ukraińsko-polska - konwersatorium – 30 godz.

 4. Historia literatury rosyjskiej/ukraińskiej – wykład, ćwiczenia - 120 godz.

 5. Literatura powszechna – wykład – 30 godz.

 6. Kultura duchowa Słowian Wschodnich – konwersatorium – 60 godz.

 7. Język starocerkiewnosłowiański – konwersatorium – 30 godz.

 8. Język obcy zachodnioeuropejski – lektorat – 60 godz.

 9. Historia filozofii – wykład – 60 godz.

 10. Rosyjska/ukraińska terminologia ekonomiczna (do specjalizacji język komunikacji biznesowej) – ćwiczenia – 30 godz.

 11. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie (do specjalizacji język komunikacji biznesowej) – wykład – 15 godz.

 12. Gospodarka Rosji i Ukrainy (do specjalizacji język komunikacji biznesowej) – wykład – 15 godz.

 13. Dydaktyka ogólna (do specjalizacji nauczycielskiej) – wykład - 30 godz.

 14. Psychologia ogólna (do specjalizacji nauczycielskiej) – wykład - 30 godz.

 15. Pedagogika ogólna (do specjalizacji nauczycielskiej) – wykład - 30 godz.

 16. Dydaktyka szczegółowa języków wschodniosłowiańskich (do specjalizacji nauczycielskiej) – ćwiczenia - 60 godz.

 17. Studenci specjalizacji nauczycielskiej mają jeszcze 210 godz. zajęć z drugiego obranego kierunku

 

III rok

 1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego/ukraińskiego (mówienie, praca z tekstem, pisanie) – ćwiczenia – 180 godz.

 2. Leksyka we współczesnym języku rosyjskim/ukraińskim – konwersatorium – 30 godz.

 3. Historia języka rosyjskiego/ukraińskiego z elementami gramatyki historycznej - konwersatorium – 30 godz.

 4. Historia literatury rosyjskiej/ukraińskiej – wykład, ćwiczenia - 120 godz.

 5. Literatura rosyjska końca XX i początku XXI wieku – konwersatorium – 30 godz.

 6. Seminarium licencjackie – 60 godz. Student jest zobowiązany do przygotowania pracy licencjackiej.

 7. Rosyjska/ukraińska terminologia ekonomiczna (do specjalizacji język komunikacji biznesowej) – ćwiczenia – 30 godz

 8. Korespondencja urzędowa w języku rosyjskim/ukraińskim (do specjalizacji język komunikacji biznesowej) – ćwiczenia – 30 godz

 9. Rosyjski/ukraiński język obsługi celnej (do specjalizacji język komunikacji biznesowej) – ćwiczenia – 15 godz

 10. Realioznawstwo rosyjskie i ukraińskie (do specjalizacji język komunikacji biznesowej) – konwersatorium – 60 godz

 11. Geografia turystyczna Rosji i Ukrainy (do specjalizacji język komunikacji biznesowej) – konwersatorium – 60 godz.

 12. Podstawy prawa celnego (do specjalizacji język komunikacji biznesowej) – konwersatorium – 60 godz.

 13. Dokumentacja przedsiębiorstwa (do specjalizacji język komunikacji biznesowej) – konwersatorium – 15 godz

 14. Psychologia rozwoju człowieka (do specjalizacji nauczycielskiej) – wykład - 30 godz.

 15. Dydaktyka szczegółowa języków wschodniosłowiańskich (do specjalizacji nauczycielskiej) – ćwiczenia - 30 godz.

 16. Studenci specjalizacji nauczycielskiej mają jeszcze 210 godz. zajęć z drugiego obranego kierunku

 

Studia II stopnia

I rok

 1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego/ukraińskiego (mówienie praca z tekstem, pisanie, stylistyka, język prawa i biznesu) – ćwiczenia – 180 godz.

 2. Wschodniosłowiańska lingwistyka kulturowa – konwersatorium – 30 godz.

 3. Teatr obszaru wschodniosłowiańskiego – konwersatorium – 30 godz.

 4. Literatura i kultura rosyjska/ukraińska w perspektywie historii - konwersatorium – 30 godz.

 5. Biblia – istota i rola w kulturze – wykład – 30 godz.

 6. Seminarium magisterskie (do wyboru) – 60 godz.

 7. Zajęcia do wyboru: Język białoruski – ćwiczenia – 60 godz. i Językoznawstwo ogólne – konwersatorium – 30 godz. albo Metodologia badań literackich - konwersatorium – 60 godz. i Pop-kultura współczesnej Rosji/Psychonaliza na warsztacie literaturoznawcy – konwersatorium – 30 godz.

 8. Wykłady monograficzne do wyboru: 120 godz.

 9. Teoria przekładu – wykład (do specjalizacji tłumaczeniowej) – 60 godz.

 10. Podstawowe zagadnienia marketingowe – wykład (do specjalizacji tłumaczeniowej) – 30 godz.

 11. Podstawowe zagadnienia prawne – wykład (do specjalizacji tłumaczeniowej) – 30 godz.

 12. Organizacja pracy tłumacza – konwersatorium (do specjalizacji tłumaczeniowej) – 15 godz.

 13. Stylistyka języka polskiego - konwersatorium (do specjalizacji tłumaczeniowej) – 30 godz.

 14. Tłumaczenie pisemne tekstów literackich (rosyjskich/ukraińskich) - ćwiczenia (do specjalizacji tłumaczeniowej) – 30 godz.

 15. Tłumaczenie pisemne tekstów ekonomicznych i prawnych (rosyjskich/ukraińskich) - ćwiczenia (do specjalizacji tłumaczeniowej) – 30 godz.

 16. Pedagogika – wykład (do specjalizacji nauczycielskiej) – 15 godz.

 17. Psychologia – wykład (do specjalizacji nauczycielskiej) – 15 godz.

 18. Dydaktyka szczegółowa języków wschodniosłowiańskich – konwersatorium (do specjalizacji nauczycielskiej) – 30 godz.

 

Studia II stopnia

II rok

 1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego/ukraińskiego (tłumaczenie praktyczne, tłumaczenie ustne konsekutywne, stylistyka) – ćwiczenia – 90 godz.

 2. Katolicka Nauka Społeczna i Myśl Społeczna Jana Pawła II – wykład – 30 godz.

 3. Seminarium magisterskie (do wyboru) – 60 godz. Student jest zobowiązany do przygotowania pracy magisterskiej.

 4. Wykłady monograficzne do wyboru: 90 godz.

 5. Tłumaczenie ustne konsekutywne (rosyjskie/ukraińskie) - ćwiczenia (do specjalizacji tłumaczeniowej) – 30 godz. (zajęcia od roku akad. 2012/2013)

 6. Tłumaczenie pisemne tekstów z dziedziny turystyki (rosyjskich/ukraińskich) - ćwiczenia (do specjalizacji tłumaczeniowej) – 15 godz. (zajęcia od roku akad. 2012/2013)

 7. Tłumaczenie pisemne dokumentacji celnej (rosyjskiej/ukraińskiej) - ćwiczenia (do specjalizacji tłumaczeniowej) – 30 godz. (zajęcia od roku akad. 2012/2013)

 8. Tłumaczenie filmowe (rosyjskie/ukraińskie) - ćwiczenia (do specjalizacji tłumaczeniowej) – 30 godz. (zajęcia od roku akad. 2012/2013)Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2011, godz. 20:26 - Monika Grygiel