Program umów bilateralnych opiera się na wymianie studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych pomiędzy KUL a uczelniami zagranicznymi, z którymi KUL ma podpisane umowy dwustronne (bilateralne).

 

W ramach programu oferowane są semestralne studia w uczelniach partnerskich oraz staże dydaktyczne i naukowe dla pracowników i doktorantów. Zasadą programu jest uznanie studiów za granicą jako części studiów w uczelni macierzystej.

 

Warunki finansowania każdorazowo reguluje Porozumienie o współpracy podpisane z uczelnią partnerską.