PROGRAM ĆWICZEŃ DLA SPECJALIZACJI PEDAGOGICZNEJ

 

 Ćwiczenia

•      Egipt (źródła ikonograficzne: Egipt. Świat faraonów, red. R. Schulz, M. Seidel, Köln 2001).

•      Mezopotamia (wierzenia mezopotamskie: K. Łyczkowska, Epos o Gilgameszu, Antologia Literatury Mezopotamskiej, Warszawa 2002).

•      Mezopotamia (społeczeństwo mezopotamskie: M. Stępień, Kodeks Hammurabiego, Warszawa 1996).

•      Izrael (oblężenie Jerozolimy przez Sancheryba: Biblia 2 Krl 18-20; 2 Krn 32; Iz 36-39; Listy z Lakisz; Inskrypcja Siloe; Inskrypcja Sancheryba o oblężeniu Jerozolimy).

•      Grecja (Wielka Kolonizacja - założenie kolonii w Kyrenie: A.S. Chankowski, Wybór źródeł do historii starożytnej, Warszawa 1995, 28-29).

•      Grecja (ustrój Sparty: Ksenofont, Ustrój spartański, [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983, 45-50; Plutarch, Żywot Likurga (fragment), [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983, ).

•      Grecja (ustrój Aten: Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, tł. L. Piotrowicz, Warszawa 1973).

•      Grecja (podboje Aleksandra: Plutarch, Żywot Aleksandra, [w:] tegoż, Żywoty sławnych mężów, Wrocław 1953).

•      Rzym (początki prawa rzymskiego: J. i M. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic, Warszawa 2000).

•      Rzym (druga wojna punicka: Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu (wybór), tł. W. Strzelecki, Wrocław - Warszawa 2004, 258-397 (XX 1-20; XXI 30-38; XXII 1-7; XXII 44-61; XXIII 11, [7]-13; XXIII 33-34, [9], 38-39, [4]; XXVIII 17-18; XXX 12-15, 20, 36-38, [4], 42-45).

•      Rzym (koniec Republiki: Swetoniusz, Cezar i August, [w:] tegoż, Żywoty cezarów, Wrocław 1987).

•      Chrześcijaństwo (początki rozwoju chrześcijaństwa i jego związki z judaizmem: Dzieje Apostolskie, List do Galatów, Józef Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela, Poznań 1979, 956-957 (XX.IX.1).

 

munnich

Autor: Maciej Münnich
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2008, godz. 13:28 - Maciej Münnich