Z ogromną radością informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę czasopism, które otrzymają finansowanie w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”.

 

Na liście znalazło się 11 tytułów czasopism wydawanych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Cieszy nas docenienie projektów, tym bardziej, że współpracowaliśmy z redakcjami przy ich tworzeniu i procedowaniu.

 

Serdecznie gratulujemy redakcjom czasopism:

 

- Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne,

 

- Linguistics Beyond and Within,

 

- Quêtes littéraires,

 

- Review of European and Comparative Law,

 

- Społeczeństwo i Rodzina,

 

- Studia Nauk Teologicznych PAN,

 

- Studia Prawnicze KUL,

 

- Studia z Prawa Wyznaniowego,

 

- TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych,

 

- Vox Patrum,

 

- Zeszyty Naukowe KUL.

 

 

Wśród nagrodzonych znalazły się również 3 czasopisma wydawane przez Towarzystwo Naukowe KUL oraz 1 czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

 

Raz jeszcze gratulujemy i zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa dotyczącym wyników oraz z oficjalną listą laureatów.

 

 

Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2019, godz. 10:34 - Agnieszka Matwis