GRANICE ŚWIĘTOŚCI

W ŚWIECIE STAROŻYTNYM I WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIM

Kazimierz Dolny, 1-3 października 2010 r.

 

1. października (piątek) –  Świętość i jej granice

Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Wprowadzenie

o   Lech Trzcionkowski, Realne i wirtualne granice sacrum w religii greckiej

o   Ks. Antoni Tronina, Świętość według Księgi Kapłańskiej

o   Henryk Kowalski, Przestrzeń sakralna i jej granice w Rzymie w okresie Republiki

o   Ewa Osek, Granice świętości w literaturze grecko-żydowskiej (III w. przed Chr.-I po Chr.)

o   Ks. Jan Żelazny, Koncepcja świętości w chrześcijaństwie syryjskim

o   Michał Stachura, Granice pojęć sacer i sanctus w Kodeksie Teodozjusza

o   Komunikaty na temat wybranych (przez prelegentów) aspektów świętości: Adam Łukaszewicz, Kilka uwag o świętości psa i krokodyla; Zolt Kiss, Jahwe – bóg czarów, Gabriel i Rafael – jego pomocnicy; Ilona Skupińska-Løvset, Fidiasz – niedościgniony odtwórca boskości; Anna Kotłowska, Sakralizacja przyrody w literaturze bizantyńskiej

Varia

Piotr Jagła, Symbolika wody i krwi/wina w Czwartej Ewangelii – rozważania wokół (możliwości) interpretacji; Przemysław Piwowarczyk, Społeczne i organizacyjne aspekty rozdziału między Kościołem i herezją w świetle Adversus Haereses Ireneusza z Lugdunum; Piotr Scholtz, Eikon Orygenesa: imago invisibilis dei (Princ. I 2,6); Dawid Kolbaia, Ojcowie syryjscy i początki monastycyzmu w Gruzji; Agnieszka Lic, Architektura wczesnochrześcijańska w Arabii Wschodniej na przykładzie kościołów w Jubail, Al-Qusur i Al-Khawr; Tomasz Górecki, Święty Apa Bane i jego grób w kościele w Abu Fano w diecezji Hermopolis

 

2. października (sobota) – Granice świętości miejsca

o   Maciej Jońca, Grób w prawie rzymskim – granice świętości

o   Paweł Madejski, Ara Pacis Augustae i granice świętości w religii rzymskiej

o   Łukasz Niesiołowski-Spano, Ile było świątyń jerozolimskich?

o   Elżbieta Jastrzębowska, Dom Boży, przestrzeń święta, jej jakość i wielkość oraz przemiana: najstarsze kościoły w świątyniach pogańskich

o   Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Anna Stróż, Anna Zimnowodzka, Anna Głowa, Wyznaczanie granic świętości: a. w miejscach kultu męczenników w Rzymie wczesnochrześcijańskim; b. w miejscach najstarszych depozytów relikwii; c. w tzw. więzieniu św. Wincentego w Walencji; d. w kościołach wizygockich

o   Piotr Kochanek, „Rozesłanie Apostołów” na mapie Beatusa z Burgo de Osma

o   Zygmunt Kalinowski, O różnorodności granic sacrum we wczesnych kościołach chrześcijańskich

o   Ludmiła Khrushkova, Przegrody ołtarzowe we wczesnochrześcijańskich bazylikach Krymu

o   Hanna Szymańska, Fazy rozwoju bariery ołtarzowej w bazylice w Marei w Egipcie. Wyniki polskich wykopalisk

o   Mariusz Burdajewicz, Przegrody ołtarzowe w Hippos (Sussita)

o   Joanna Młynarczyk, „Granice świętości”: Zmiany zasięgu przestrzeni liturgicznej w Kościele Północno-zachodnim w Hippos (VI-VIII w.)

o   Maciej Szymaszek, „Qestroma” – kilka uwag o przegrodach ołtarzowych kościołów na płaskowyżu Tur Abdin

o   Daniel Próchniak, Portale kościołów armeńskich, ich forma i narodowa symbolika

o   Wołodymyr Aleksandrowicz, Tradycja wydzielania przestrzeni sakralnej w ukraińskiej sztuce religijnej

o   Kinga Nędza-Sikoniowska, Świętość murów i bram na Rusi

 

3. października (niedziela) – Granice świętości osoby

 

o   Krzysztof Gębura, Apolloniusz z Tyany – święty czy szarlatan?

o   Ks. Tomasz Stępień, Granice człowieczeństwa – granice świętości. Ponadludzki sposób życia filozofa i mnicha.

o   Ks. Marcin Wysocki, Męczeństwo granicą świętości?

o   O. Bogusław Kochaniewicz, Świętość Maryi, Matki Chrystusa, w pismach Ojców Kościoła II-V w.

o   O. Celestyn Mieczysław Paczkowski, Świętość w czasach podbojów islamskich. Męczennicy chrześcijańscy z Gazy

o   Piotr Ł. Grotowski, Eikonismos w apokryfach I tysiąclecia – w poszukiwaniu normatywnych wzorów dla ikonografii świętych (V-VII w.)

Podsumowanie X Sympozjum

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2010, godz. 14:32 - Marta Zbańska