INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ/kierunek: WIEDZA O TEATRZE
STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

Program zajęć na II rok studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Wykłady obowiązkowe

1.

Historia filozofii (wykład)

30

Zbo/1

30

Zbo/1

 ks. dr R. Charzyński

2.

Historia teatru polskiego część II
[1765 - 1918] (wykład)

30

Zbo/1

 

30

Zbo/1

 dr A. Jarosz

3.

Teoria dramatu i teatru (wykład)

15

Zbo/1

15

Zbo/1

 ks. dr M. Lach sdb

Ćwiczenia obowiązkowe

1.

Teatr w kulturze (ćwiczenia)

30

Z/2

 

 

 dr A. Jarosz

2.

Dramat oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia)

30

Z/2

 

 

 dr M. Kulesza-Gierat

3.

Dramat realizmu i naturalizmu (ćwiczenia)

-

-

30

Z/2

 

4.

Poetyka, część II (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 dr B. Niebelska-Rajca

5.

Teoria dramatu i teatru (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 dr J. Michalczuk

6.

Arcydzieła dramatu powszechnego. Oświecenie – naturalizm (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 dr A. Jarosz

7.

Ikonografia teatralna (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 

8.

Krytyka teatralna (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 dr A. Jarosz

9.

Podstawy ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia)

6

Z/1

 

 

 

10.

Technologia informacyjna (ćwiczenia)

 

 

30

Z/2

 

11.

Zarządzanie kulturą (ćwiczenia)

 

 

10

Z/1

 

Zajęcia obowiązkowe seminaryjne

1.

Seminarium licencjackie teatrologiczne

 

 

30

Zbo/4

 dr A. Jarosz

ks. dr M. Lach sdb

Warsztaty

1.

Warsztat teatralny

30

Zbo

30

Z

prof. Leszek Mądzik

Lektoraty

1.

Język obcy nowożytny (lektorat)

30

Z/1

30

Z/1

 

Zajęcia fakultatywne

1.

Wykład monograficzny

30

Zbo/2

30

Zbo/2

 

2.

Konwersatorium

60

Zbo/4

60

Z/4

 

Zajęcia dla studentów obcokrajowców I i II roku (łączone)

 

1.

Kultura polska (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 

 

2.

Kultura języka polskiego (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 

 

Przedmioty specjalizacyjne

 

 

Według planu specjalizacji

 

 

 

 

*Osoby realizujące specjalizację mogą rozliczyć 90 godzin specjalizacji / 6 ECTS w ramach zajęć fakultatywnych profilowanych

 

             

 

 

Egzaminy

po III semestrze

1.

Historia literatury romantyzmu

 

E/2

 

 

-

Egzaminy

po IV semestrze

1.

Historia filozofii

 

 

 

E/2

 

2.

Historia teatru powszechnego i polskiego, cz. II

 

 

 

E/2

 

3.

Literatura realizmu i naturalizmu

 

 

 

E/1

 

4.

Poetyka

 

 

 

E/1

 

5.

Język obcy nowożytny

 

 

 

E/1

 

Uwaga:

· Student studiów I stopnia może uzyskać jedną z wybranych specjalizacji oferowanych przez Instytut. Wiąże się to z obowiązkiem zaliczenia programu specjalizacji obejmującego 330 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Wybór specjalizacji związany jest z dodatkową  opłatą określoną przez władze Uczelni.

· Specjalizację (poza nauczycielską rozpoczynającą się w semestrze II) realizuje się na II i III roku studiów (semestry III-VI).

· Przy wyborze specjalizacji nauczycielskiej na III semestrze konieczne jest uzupełnienie ćwiczeń z emisji głosu.

· Praktyki nie są punktowane.

II rok:
I semestr:  411 godz./27 ECTS
II semestr: 445 godz./36 ECTS
856 godz. + 60 godz. praktyk = 916 godz./ 63 ECTS

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2012, godz. 08:43 - Mariusz Lach