Kazimierz nad Wisłą,

Dom Pracy Twórczej KUL

ul. Puławska 94

 

 

Program konferencji:

 

PONIEDZIAŁEK 22 CZERWCA:

9.00  Prof. Jerzy Lileyko (Lublin-Warszawa), Wprowadzenie w tematykę obrad.
9.15 - 9.45  Prof. Jerzy Kowalczyk (Warszawa), Miniatury herbowe ksiąg studentów Nacji Polskiej Uniwersytetu Padewskiego z XVII wieku.
9.45 -10.15  Dr Przemysław Mrozowski (Warszawa), Przeszłość rodowa jako osnowa programów ideowych w fundacjach możnowładczych XV-XVI wieku.
10.45 -11.15  Dr Piotr Gryglewski (Łódź), Między sacrum a doczesnością. Przykłady fundacji sanktuariów z terenów Środkowej Polski.
11.15 -11.45  Dr Irena Rolska (Lublin), Dzieje Krzyża Chrystusowego i legenda rodowa Tyszkiewiczów.
11.45 – 12.15 Mgr Łukasz Młynarski (Lublin), „A nie dziw, że Krasiński po krasińsku trzeba. Nabywać sławy dobrej”. Wymowa ideowa kaplicy Krasińskich w Lisowie koło Kielc.

12.15 - 12. 45 dyskusja

 

12.45 -13.15  Dr hab. Piotr Krasny (Kraków), „Znalazła się we władzy śmierci, ale doprawdy nie umarła, tylko odpoczywa w zbawczym śnie. Program eklezjologiczny nagrobka Zofii Lubomirskiej w Końskowoli na tle sepulkralnej sztuki holenderskiej XVII wieku.
13.15 -13.45  Mgr Michał Kurzej (Kraków), Między narodzinami, śmiercią a zbawieniem – próba interpretacji sztukaterii w Tarłowie.
13.45 -14.15  Ks. dr Piotr Drewniak (Lublin), Treści ideowe wystroju malarskiego XVII-wiecznej kaplicy pasyjnej w Moszczenicy koło Gorlic.

14.30 - 16.00 przerwa obiadowa


16.00 - 16.30  Ks. prof. Andrzej Witko (Kraków), Cykl malowideł Francisca Zurbarána w zakrystii klasztoru w Guadelupe.
16.30 -17.00  Mgr Monika Panfil (Lublin), Legenda świętego Mikołaja w kościele parafialnym w Szewnej.
17.00 -17.30  O. dr Cyprian Moric (Lublin), Ideał zakonnika bernardyńskiego w „galerii portretowej” z refektarza klasztoru na Tarczówce koło Kielc.
17.30 - 18.00  Dr Rafał Makarewicz (Kraków), Upadek Ikara Pietera  Bruegela. Malarski traktat o zbawieniu,  wolnej woli i rzeczach ostatecznych człowieka.

18.00 -18.30 dyskusja


WTOREK 23 CZERWCA

9.00 -9.30  Prof. Tomasz Panfil (Lublin), Średniowieczna i nowożytna ikonosfera władzy.
9.30 -10.00  Dr hab. Marek Walczak, Mgr Krzysztof Czyżewski (Kraków), Ideowe podstawy „nawrotów do średniowiecza” w sztuce nowożytnej Europy.
10.00 -10.30  Dr hab. Andrzej Baranowski (Warszawa), Barokowe programy wystrojów plastycznych świątyń zakonnych (na wybranych przykładach z terenów Europy Środkowej).
10.30 -11.00  Prof. Zbigniew Bania (Warszawa- Łódź), Jak naśladowano i jak się kojarzy bazylika św. Piotra na Watykanie w architekturze nowożytnej.
11.00 - 11.30  Dr Ewa Kubiak (Łódź), Aspekt europejski i lokalne treści ideowe założenia kalwaryjskiego w Congonhas do Campo w Brazylii.

11.30 -12.00 dyskusja


12.00 - 12.30  Prof. Jakub Pokora (Warszawa), O pożytkach z chirologii w odczytywaniu przesłania dzieła sztuki.
12.30 -13.00  Dr Krzysztof Gombin (Lublin), "Ratusz inszą dyspozycyą proprio sumpto Jmci Pana Marszałka znayduie się reparowany y ozdobiony". Trybunał Koronny w osiemnastowiecznych dekoracjach okazjonalnych.
13.00 -13.30  Mgr Rafał Nestorow (Kraków), Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska – „królowa bez korony” i Jan III Sobieski. Kilka słów o kreowaniu wizerunku poprzez sztukę.
13.30 -14.00  Ks. Dr Jan Nieciecki (Lublin), Armida i Rinaldo w programie zespołu pałacowego w Choroszczy.

 

14.00 -15.30 przerwa obiadowa


15.30 -16.00  Prof. Cezary Taracha (Lublin), San Ildefonso de la Granja – osiemnastowieczna rezydencja hiszpańskich Burbonów.
16.00-16.30  Dr Tadeusz Zadrożny (Warszawa), Śladem Gurlitta, czyli o saskiej przebudowie Zamku Ujazdowskiego
16.30 - 17.00  Dr Andrzej Betlej (Kraków), Program czy podpis. Uwagi o inskrypcjach w rezydencjach Jabłonowskich w XVIII wieku.

17.00 -17.30 dyskusja


ŚRODA 24 CZERWCA

10.00 -10.30  Prof. Agnieszka Bender (Lublin), Zespół tapiserii zakupionych w 1686 roku do Dworu Artusa w Gdańsku.
10.30 -11.00  Dr Tadeusz Bernatowicz (Warszawa), Galerie portretowe Leszczyńskich i Wiśniowieckich.
11.00 - 11.30  Mgr Piotr Jamski (Warszawa), Sielanka urzeczywistniona, czyli o wpływach „Pana Podstolego” Krasickiego na rezydencję sapieżyńską w Debreczynie.

11.30-12.00  dyskusja


12.00 - 12.15  Mgr Piotr Lasek (Warszawa), Nowa moda czy tradycja? Wieże mieszkalne w Królestwie Polskim na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej. Komunikat.
12.15 -12.30  Mgr Tomasz Chmielak (Warszawa), Czy biblioteki miały program ideowy w początkach ery nowożytnej? (Na przykładzie bibliotek klasztornych w Warszawie). Komunikat.

12.30 - 13.00 podsumowanie obrad sesji

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, godz. 15:19 - Ireneusz Marciszuk