Do zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) należy udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Przy ich realizacji Centrum może współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie i, za zgodą ministra właściwego ds. nauki, wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz w spółkach mających siedzibę na terytorium RP lub za granicą.

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami wniosków: www

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2016, godz. 08:32 - Urszula Czyżewska