Kierownik Katedry w latach 2006-2007 kierował projektem badawczym wykonywanym na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku „Środowisko szkolne, styl życia i zdrowie nauczycieli" -. Z badań, którymi zostało objętych 1339 osób powstał raport: Nauczyciele Białegostoku: zdrowie, styl życia, środowisko szkolne, Białystok 2007.

 

Autor: Monika Maj
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2009, godz. 12:16 - Monika Maj-Golianek