Projekt pn. "Absolwent", adresowany do absolwentów uczelni wyższych oraz studentów ostatnich dwóch semestrów. Projekt pn. „Absolwent” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

- Szkolenia zawodowe,

- Staże zawodowe,

- Pośrednictwo pracy,

- Ponadto zapewniamy wsparcie specjalistów: psychologów, doradców zawodowych, pośredników pracy, prawników.

 

ogloszenie_4

 

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2019, godz. 15:49 - Dorota Maj