Projekt eduroam

eduroam logo

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II bierze udział w projekcie eduroam. Nazwa eduroam jest skrótem od educational roaming. Usługa pozwala pracownikom i studentom uczelni biorących udział w projekcie na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami. Instytucje biorące udział w projekcie zobowiązują się do przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i do ufania informacjom przekazywanym z innych instytucji

Dostęp do sieci eduroam wymaga uwierzytelniania użytkowników zgodnego ze standardem 802.1x. Instrukcje techniczne znajdują się tutaj oraz w pomocy na e-KUL. Każdy dostęp do sieci jest odnotowywany. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem usługi.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona