eduroam logo

 

Katolicki Uniwerystet Lubelski Jana Pawła II bierze udział w projekcie eduroam. Nazwa eduroam jest skrótem od educational roaming. Usługa pozwala pracownikom i studentom uczelni biorących udział w projekcie na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami. Instytucje biorące udział w projekcie zobowiazują się do przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i do ufania informacjom przekazywanym z innych instytucji włączonych w system.

 

W typowej sytuacji, użytkownik komputera przenośnego uzyska dostęp w innej instytucji bez konfigurowania czegokolwiek. Ustawienia, z których korzysta we własnej instytucji pozwolą mu na dostęp w każdym innym miejscu. Nie oznacza to, że dostęp jest anonimowy i niekontrolowany, wręcz przeciwnie, każdy dostęp do sieci jest odnotowywany i ewentualne nadużycia moga być później powiązane z konkretną osobą. Tu można się zapoznać z Regulaminem usługi.

 

Dostęp do sieci eduroam wymaga uwierzytelniania użytkowników zgodnego ze standardem 802.1x. Instrukcje techniczne znajdują się tutaj oraz w pomocy na e-KUL.

 

eduroam w Polsce jest dostępny poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER. Infrastruktura eduroam w Polsce została zbudowana w ramach projketu PLATON.

eduroam jest dostępny w wielu polskich instytucjach edukacyjnych. Link do polskich stron projektu https://www.eduroam.pl/.

Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2015, godz. 10:45 - Tomasz Pawełczak