W czerwcu 2015 roku KUL ponownie został Beneficjentem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, w ramach którego realizowane będzie działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Inicjatywami wchodzącymi w skład tego działania będą wymiany studentów z uczelniami partnerskimi Diakonhjemmet Høgskole, Norwegia http://www.vid.no/en/ i Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Norwegia https://uit.no/startsida oraz wymiany pracowników naukowych z uczelnią partnerską Diakonhjemmet Høgskole (Norwegia).

 

Kwota dofinansowania to  84 648, 00 PLN.

 

Projekt potrwa od 1 lipca 2015 do 30 września 2016 roku.     

 

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

 

 

Nabór na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) został zakończony.

 

Wszystkie dokumenty dotyczące naboru na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych znajdą Państwo poniżej:

 

STA_formularz_zgloszeniowy_15-16_FSS

 

2015-16_individual_teaching_progr_fss

 

ZASADY_KWALIFIKACJI_PRACOWNIKOW_NA_WYJAZDY_STA_2015-2016

 

ZASADY_FINANSOWANIA_WYJAZDOW_STA_2015-2016

 

 

Nabór na wyjazdy na część studiów został zakończony.

 

Wszystkie dokumenty dotyczące naboru na wyjazdy na część studiów znajdą Państwo tutaj:

 

Formularz_zgloszeniowy_na_studia_FSS_15-16

 

Zasady_finansowania_studenci_FSS_15-16

 

Zasady_kwalifikacji_studentow_FSS_15-16_przedluzony_nabor

 

 

Przewodnik_administracyjno-finansowy_dla_Beneficjentow_Funduszu_Stypendialnego_i_Szkoleniowego

 

W razie pytań proszę kontaktować się z mgr Katarzyną Stępień: incoming@kul.pl