Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL:

1. Wykonawca projektu: Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie finansowany ze środków KBN, 2003-2004, Katolicki Uniwersytet Lubelski (nr projektu: 1HO2EO3827)

Wyniki badań empirycznych i prasoznawczych ukazały się w książkach: L. Dyczewski. Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie pomiędzy tradycja   a nowoczesnością. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009; J. Szulich-Kałuża. Małżeństwo  i rodzina w polskiej prasie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

2. Wykonawca międzynarodowego projektu: Ehe und Familienvorstellungen im internationalen Vergleich, 2004-2006, Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg.

Współpartnerzy projektu: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Kłajpedzie, Uniwersytet w Bielefeld, Katolicki Uniwersytet w Santiago de Chile, Uniwersytet Autonoma w Madrycie, Kyung Hee Uniwersytet w Seulu.

Efektem współpracy naukowej jest książka: Familienvorstellungen zwischen Fortschrittlichkeit und Beharrung.  Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von Ehe-und Familienvorstellungen Jugendlicher im internationalen Vergleich. Red. F. W. Busch, W. D. Scholz. Würzburg: Ergon Verlag 2006.

3. Kierownik projektu badawczego: Językowe i wizualne projekty tożsamościowe rodziny lansowane w polskiej prasie opiniotwórczej), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (projekt  habilitacyjny NN 116713240)

Projekt posłużył do opracowania książki habilitacyjnej: J. Szulich-Kałuża, Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych.

4. Wykonawca projektu badawczego: Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, 2014-2015, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

5. Wykonawca międzynarodowego projektu badawczego:  Cultural Heritage and Contemporary Change: Philosophical Foun­dations for Social Life. 2013-2015, Council for Research in Values and Philosophy.

6. Wykonawca międzynarodowego projektu: Framing of the Ukraina-Russia conflict in media. Representation of the conflict in discourse on the Facebook, VKontakte, and Internet portals: DELFI, correspondent.net, Pravda.com.ua, kyivpost.com and onet.pl, 2014-2015, Nato StratCOM COE.

7. Wykonawca w międzynarodowym projekcie The Future of Religious Faith from CEE Perspective, Project Leader(s): Tomáš Halík, Pavel Hošek, Grantee(s) Czech Christian Academy (Institute for Dialogue), The John Templeton Foundation Grant ID: 58599.

 

Dr Małgorzata Sławek-Czochra:

1. Wykonawca w międzynarodowym projekcie The Future of Religious Faith from CEE Perspective, Project Leader(s): Tomáš Halík, Pavel Hošek, Grantee(s) Czech Christian Academy (Institute for Dialogue), 2016-2017, The John Templeton Foundation Grant ID: 58599.

2. Wykonawca w międzynarodowym projekcie, Cultural Heritage and Contemporary Change: Philosophical Foun­dations for Social Life. The Council for Research in Values and Philosophy. Wyniki projektu ukazały się w publikacji: Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society. Ed. Leon Dyczewski, George F., McLean, Washington, D.C. 2015.

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020, godz. 15:20 - Maria Mazurek-Olszowa