dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Zrealizowane projekty badawcze:

 • Kierownik projektu badawczego: Językowe i wizualne projekty tożsamościowe rodziny lansowane w polskiej prasie opiniotwórczej), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (projekt  habilitacyjny NN 116713240) Projekt posłużył do opracowania książki habilitacyjnej: J. Szulich-Kałuża, Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych
 • Wykonawca projektu badawczego: Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, 2014-2015, współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.
 • Wykonawca międzynarodowego projektu badawczego:  Cultural Heritage and Contemporary Change: Philosophical Foun­dations for Social Life 2013-2015, Council for Research in Values and Philosophy.
 • Wykonawca międzynarodowego projektu: Framing of the Ukraina-Russia conflict in media. Representation of the conflict in discourse on the Facebook, VKontakte, and Internet portals: DELFI, correspondent.net, Pravda.com.ua, kyivpost.com and onet.pl, 2014-2015, Nato StratCOM COE.
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie The Future of Religious Faith from CEE Perspective, 2016-2017 Project Leader(s): Tomáš Halík, Pavel Hošek, Grantee(s) Czech Christian Academy (Institute for Dialogue), The John Templeton Foundation, Grant ID: 58599.

Złożone projekty badawcze:

 • Wniosek do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016-2019, moduł: Dziedzictwo narodowe, Tytuł: Dziedzictwo historyczne i kulturowe Kresów Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w archiwach lubelskich mediów (1918-2018) - kierownik, jednostka wnioskująca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych
 • Wniosek do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016-2019, moduł: Fundamenty, Tytuł: KUL i świat mediów: ludzie - dokonania - inspiracje (1918-2018). Leksykon i Repozytorium medialne – wykonawca, jednostka wnioskująca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych
 •  Wniosek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, Tytuł: Traces of the presence of Zofia Kossak in the borderland territories Ślady obecności Zofii Kossak na obszarach przygranicznych (opracowanie szlaku turystycznego, wirtualnej mapy biografii i bibliografii multimedialnej) kierownik, jednostka wnioskująca Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

dr hab.  Małgorzata Gruchoła, prof. KUL

 • Kierownik międzynarodowego projektu badawczego: Traces of the presence of Zofia Kossak in the borderland territories, Cross-border Cooperation Programme: Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020). Złożony wniosek.
 • Kierownik projektu: Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUDa oraz AKLAUDa Młodych (1/10-3-12-40-17-27). Wniosek grantowy dla jednostek naukowo-dydaktycznych KUL (2017).
 • Kierownik grantu ogólnouniwersyteckiego: Mediatyzacja emocji. Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje diagnostyczne (1/6-20-19-05-3-0120) (2019-2021).
 • Wykonawca w grancie dla dyscyplin nieparametryzowanych, finansowanych z budżetu KUL: Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej (2019-2021).

 

dr Małgorzata Sławek-Czochra

 • Kierownik w grancie dla dyscyplin nieparametryzowanych, finansowanych z budżetu KUL: Portret w filmie i materiałach audiowizualnych (2019-2021).
 • Wykonawca w wewnętrznym grancie interdyscyplinarnym Mediatyzacja emocji. Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje (2019/2020).
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie The Future of Religious Faith from CEE Perspective, Project Leader(s): Tomáš Halík, Pavel Hošek, Grantee(s) Czech Christian Academy (Institute for Dialogue), 2016-2017, The John Templeton Foundation Grant ID: 58599.
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie, Cultural Heritage and Contemporary Change: Philosophical Foun­dations for Social Life. The Council for Research in Values and Philosophy. Wyniki projektu ukazały się w publikacji: Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society. Ed. Leon Dyczewski, George F., McLean, Washington, D.C. 2015.

 

dr Aneta Wójciszyn-Wasil

       Wykonawca w projektach:

 • Multimedialna Książka Życia: klasyczny i elektroniczny program promocji czytelnictwa w Muzeum Nadwiślańskim, kwiecień-grudzień 2016, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Oddział Dom Kuncewiczów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • „Lublinianie inspirują lublinian. W dzielnicach trudno się nudzić”, luty-listopad 2016, Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin, Urząd Miasta Lublin 
 •  „Lubinianie inspirują lublinian”, listopad-grudzień 2015, Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin, Urząd Miasta Lublin 
Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2020, godz. 13:24 - Małgorzata Sławek-Czochra