1. Grant "Wejdź w konwencję! (wykonawca) - dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017, współpraca z warszawską Fundacją Szkoła z Klasą (2017); opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu, zredagowanie książki Wejdź w konwencję! Podręcznik kreatywnego pisania, Lublin 2019.

 

 

2. Projekt naukowo-dydaktyczny niefinansowany "Trudne tematy w edukacji" (kierownik i wykonawca) - (2017-2020); zorganizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dydaktycznych oraz wykładów interdyscyplinarnych; publikacja artykułów w czasopismach spoza listy ministerialnej i z listy ministerialnej oraz monografii wieloautorskiej; współpraca z Lubelskim Festiwalem Nauki, Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim, Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Fundacją dla Edukacji "Polis".

 

 

3. Grant wewnętrzny "Trudne tematy w edukacji" (kierownik i wykonawca) -  subwencja WNH - dyscyplina literaturoznawstwo, Instytut Literaturoznawstwa KUL (2019-2020); udział w IV Kongresie Edukacji Polonistycznej (Poznań 20.-23.11.2023), publikacja artykułu w recenzowanej monografii wieloautorskiej, zakup sprzętu.

 

 

4. Grant zewnętrzny "KUL-uczelnia bez barier" (wykonawca) - finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, opracowanie: Centrum Komercjalizacji Wiedzy KUL (kwiecień 2022/marzec 2023). Udział szkoleniu prowadzonym metodą hybrydową - realizacja 5 modułów:

I. Model projektowania uniwersalnego we włączającej dydaktyce akademickiej (Universal Learning Design). II. Potrzeby i możliwości studentów z niepełnosprawnością ruchową i sensoryczną oraz chorobami somatycznymi. III. Potrzeby i możliwości studentów z autystycznym spektrum zaburzeń. IV. Wprowadzenie do zaburzeń klinicznych, trudności w uczeniu się oraz uzależnień. V. Podnoszenie świadomości o niepełnosprawnościach związanych z dysfunkcją wzroku. Przygotowanie rekomendacji do kart przedmiotów na kierunku filologia polska (I i II stopnia) w ramach realizacji projektu. 

 

 

5. Grant wewnętrzny "Teksty literackie w pracy nauczyciela polonisty. Lektury i konteksty - wydanie monografii (kierownik) - subwencja WNH - dyscyplina literaturoznawstwo, Instytut Literaturoznawstwa (2023); wydanie monografii autorskiej Teksty literackie w pracy nauczyciela polonisty. Lektury i konteksty.

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2023, godz. 16:37 - Magdalena Marzec-Jóźwicka