Wykaz projektów dofinasowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursów przeprowadzonych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 

Aktualnie prowadzone projekty:

 

Lp. Nr projektu Kierownik projektu Tytuł projektu Data rozpoczęcia projektu
1. 303/HE/2019 Dr Małgorzata Torój Znaczenie impulsywności oraz wczesnych nieadaptacyjnej schematów jako czynników ryzyka uzależnienia od portali społecznościowych oraz gier komputerowych. Analiza porównania z osobami uzależnionymi od narkotyków. 15.01.2019
2. 304/HE/2019 Dr hab. Agata Błachnio Związek uważności i samokontroli oraz uzależnień od telefonów komórkowych moderowany podatnością na nudę i samotnością, a także odczuwanie emocji pozytywnych i negatywnych jako skutek tego uzależnienia. Badania na adolescentach i młodych dorosłych. 01.02.2019
3. 132/HE/2019 dr Przemysław Tużnik Czynniki modyfikujące odpowiedź empatyczną u osób uzależnionych od portali społecznościowych 02.01.2019
4. 361/HE/2018 Dr Aneta Przepiórka Cechy osobowości, przyszłościowa perspektywa czasowa, odraczanie gratyfikacji i skłonność do ryzyka a uzależnienie od Internetu i Facebooka w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego 01.08.2018
5. 362/HE/2018 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta eGames. Gry Komputerowe i hazard w Internecie: wielonarodowe badania empiryczne 01.09.2018
6. 347/HT/2019 Dr hab. Agata Błachnio "Pomaganie przez klikanie" jako forma regulacji emocji a poczucie winy i wstydu u osób nadmiernie zaabsorbowanych Facebookiem 01.07.2019
7. 349/HT/2019 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta Korzystaniie z lootboxów przez Polaków - popularność, zagrożenia, regulacje prawne 01.08.2019

 

 

 

 

Projekty zakończone:

 

 

 

Lp. Nr projektu Kierownik projektu Tytuł projektu Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia
1.

292/HE/2018

Dr hab. Agata Błachnio

Funkcjonowanie społeczne i rodzinne a problematyczne korzystanie z portali społecznościowych

01.02.2018

31.12.2018

2.

304/HE/2018

Agnieszka Fudali-Czyż

Funkcjonowanie mechanizmu samokontroli w uzależnieniu od zakupów

02.01.2018

31.12.2018

3.

293/HE/2018

Dr Aneta Przepiórka

Analiza poznawczego mechanizmu hamowania reakcji u osób problematycznie korzystających z portali społecznościowych

15.01.2018

31.12.2018

4.

190/HM/2017

Dr Małgorzata Torój

Poznawcze mechanizmy samokontroli w funkcjonowaniu osób nałogowo korzystających z gier komputerowych oraz portali

03.07.2017

30.06.2018

5.

21/HM/2017

Dr Emilia Zabielska-Mendyk

Neuronalne korelaty empatii u osób uzależnionych od portali społecznościowych

02.01.2017

31.10.2017

6.

2/HMK/2017

dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – pogłębione badanie jakościowe 

02.01.2017

30.06.2017

7.

132/HE/2017

Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń

Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem -

01.10.2017

30.06.2018

8.

100/HM/2016

Dr hab. Agata Błachnio

Funkcjonowanie emocjonalne a uzależnienie od Facebooka oraz jego związki ze zdrowiem psychicznym

01.07.2016

31.12.2016

9.

101/HM/2016

Dr Aneta Przepiórka

Neuronalne korelaty uzależnienia od portali społecznościowych w zakresie kontroli poznawczej

01.07.2016

31.12.2016

10.

4/HM/2016

Dr Dariusz Zapała

Analiza funkcjonowania pamięci roboczej u osób uzależnionych od Internetu

04.01.2016

31.12.2016

11.

2/HM/2016

dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – diagnoza sytuacji oraz specyfika zjawiska

04.01.2016

30.06.2017

12.

1/HM/2016

dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

Hazard w życiu seniorów

01.01.2016

31.08.2017

13.

3/HE/2016

dr Iwona Ulfik-Jaworska

Zagrożenia i uzależnienia od seksu internetowego - wybrane uwarunkowania

04.01.2016

30.06.2016

14.

93/HM/2015

dr Joanna Chwaszcz

Przedmiotowe i środowiskowe czynniki rozwoju siecioholizmu u młodzieży

01.09.2015

32.12.2015

15.

91/HM/2015

Dr Paweł Stróżak

Specyfika funkcjonowania poznawczego osób uzależnionych od Internetu oraz osób uzależnionych od gier komputerowych

01.09.2015

30.06.2016

16.

105/HM/2015

dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem

01.09.2015

30.06.2016

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2019, godz. 08:16 - Barbara Lendzion-Tokarska