Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejną, piętnastą edycję konkursu SONATA, przeznaczonym dla naukowców posiadających stopień doktora. Dofinansowanie uzyskał projekt „Badanie wzorców  aktywności fal mózgowych podczas kinestetycznych wyobrażeń ruchowych z zastosowaniem interfejsów haptycznych i pomiaru EEG” przygotowany przez dr. Dariusza Zapałę z Katedry Psychologii Eksperymentalnej. Wartość dofinansowania to 845 964  zł.

W konkursie PRELUDIUM 18, w którym dofinansowanie mogą uzyskać projekty młodych naukowców, do dofinansowania zakwalifikowany został projekt mgr Nasturcji Toruj z Katedry Psychologii Ogólnej „Struktura osobowości w języku polskim: nierestrykcyjne badanie psycholeksykalne czasowników osobowościowych”. W tym przypadku kwota dofinansowania to 167 648 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020, godz. 16:21 - Maria Mazurek-Olszowa