1987

Kantek Bożena, Rzeźba tzw. Madonny na Lwie z końca XIV wieku z Brennika k/Złotoryi
Kowalska Elżbieta, Polichromia w kościele drewnianym p.w. św. Barbary w Ulanowie

1988

Dzierżak Elżbieta, Gotycki kościół drewniany NMP "Na Burku" w Tarnowie z końca XV wieku
Majewski Roman, Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku-Wrzeszczu jako przykład wytycznych II Soboru Watykańskiego
Malinowska Agnieszka, Nagrobek „Trzech Janów” Tarnowskich w katedrze w Tarnowie. Próba rekonstrukcji pierwotnego stanuAutor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 11:25 - Ireneusz Marciszuk