1995

Kasprzyk Elżbieta, Witraże sakralne Tomasza Łączyńskiego
Muszyńska Joanna, Konserwacja rokokowego wystroju malarskiego wnętrz kamienicy przy ul. Grodzkiej 11 w Lublinie
Pomorski Dariusz, Rokokowa rzeźba ołtarzowa w kościele parafialnym w Zakliczynie


1996

Babicka Mirosława, Przedstawienia czynu apostolskiego w dawnej cerkwi w Krzywem (obecnie w Muzeum Palacu w Łańcucie)
Borowiec Anna, Monografia kościoła św. Rocha w Tarnogrodzie
Gałecka Marzena, Monografia architektoniczna cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie
Jakubowicz Krzysztof, Założenie zamkowe w Lubinie jako przykład architektury gotyckiej na Śląsku

1997

Sidorczuk-Andrzejewska Zofia, Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Mordach (woj. siedleckie)
Trzepizur Eliza, Zespól porcelanowych figur apostołów w Skarbcu Jasnogórskim
Twerd Agnieszka, Wyobrażenia ikonograficzne św. Wojciecha w Lubelskiem od XVII wieku do 1. ćwierci XX wieku


1998

Kawka Lidia, Wyobrażenia ikonograficzne św. Wojciecha w Zamojskiem od końca XV do 1. ćwierci XX wieku
Śliwa-Suchowiak Anna, Klasycystyczne fundacje Piotra Malachowskiego we wsi Niedźwiedź w latach 1700-17981999
Pieńkowski Tomasz, Ołtarz Abrahama van den Blocke w kościele św. Jana w Gdańsku. Studium ikonograficzne

 
2000
 

Zętar Joanna Luiza, Przedstawienia patrocinium Wniebowzięcia Maryi Panny w katedrach polskich na tle ikonografii sztuki europejskiej

2001
 

Jankowska Katarzyna, Ikonografia patrocinium św. Jakuba Apostoła Większego w archidiecezji poznańskiej na tle ikonografii sztuki europejskiej

2003
 

Zilinko Roman, Zółkiewski ikonostas Iwana Rutkowycza i rozwój ikonosta-su ukraińskiego

2004
 

Szubartowska Alicja, Ikonografia kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku

2005
 

Łasocha Monika, Koronowane obrazy Matki Bożej w diecezji zamojsko-lubaczowskiej
Wac-Włodarczyk Katarzyna, Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Lublinie jako świątynia Przymierza
Sobiepan Katarzyna Anita, Wpływ sztuki wczesnego baroku rzymskiego na sztukę sakralną Warszawy i Lublina

 
2006
Monastyrska Aleksandra, Obraz Carlo Dolciego Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie z katedry zamojskiej. Analiza ikonograficzno-ikonologiczna
 

Ołdakowska Maria , Mulier Amicta Sole w malarstwie małopolskim drugiej połowy XV i początku XVI w. na wybranych przykładach – analiza ikono-graficzna

 

 

2007

Przylicki Krzysztof, Motyw "Arbor Virginis" jako obraz idei Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w sztuce przedtrydenckiej

Winiarska Maria, Przedstawienia z Chrystusem w Tłoczni Mistycznej jako zobrazowanie dogmatu o Eucharystii w średniowiecznej i nowożytnej sztuce europejskiej

 

2008

Aleksandrowicz Anna, Królowa Estera jako prefigura Maryi - wątki starotestamentowej historii w "Dysputach o Niepokalanym Poczęciu"

Piszczek Magdalena, Ikonografia Judasza Iskarioty w scenie Ostatniej Wieczerzy na wybranych przykładach ze sztuki europejskiej do Soboru Trydenckiego

 

2009

Gorgol-Rzepecka Magdalena, Przedstawienia o charakterze wanitatywno-eschatologicznym w kościele farnym w Krośnie (analiza ikonograficzna z elementami ikonologii)

 

2010

Niemczyk Barbara, Motyw Dzieciątka z krzyżem w potrydenckiej ikonografii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

Juchniewicz Monika, Messis Myrrhae et Aromatum. Studium ikonograficzne dzieła Joannesa Davida Paradisus Sponsi et Sponsae: in quo Messis Myrrhae et Aromatum, ex instrumentis Ac mysteriis Passionis Christi colligenda, ut ei commoriamur

 

2011

Kawa Katarzyna, Ambony łodziowe w Polsce jako realizacja tematu "Navis Ecclesiae" w sztuce XVIII i XIX wieku.Studium ikonograficzno-ikonologiczne

Kołton Elżbieta, Idea i źródła Tańca Śmierci na przykładzie"Tańca Śmierci" Mateusza Meriana Starszego ze zbiorów książęcych Waldburg-Wolfegg.Studium ikonograficzno-ikonologiczne

Tereszkiewicz Anna, Porta Santa z Bazyliki św. Piotra w Rzymie jako symbol Roku Jubileuszowego.Studium ikonograficzno-ikonologiczne

 

2012

Kowalczyk Paulina, Laudate eum in sono tubae. Motywy muzyczne w cyklu graficznym "Encomium Musices" Philipa Galle.

Wiśnioch Agata, Ukryte kazanie w obrazie pt. „Kuchnia” Fransa Snydersa w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Studium ikonograficzno-ikonologiczne.

 

 2013

Oboz Ignacy, Pismo i obraz. Pismo jako element kształtujący formę i treść dzieła sztuki na przykładzie twórczości Andrzeja Mariana Bartczaka

Rzędzian Krystyna, Tematyka przedstawień figuralnych w predellach ikonostasów z terenu dawnej eparchii przemyskiej w granicach obecnej Rzeczypospolitej Polskiej

Urban Ewa, Desakralizacja motywów religijnych na wybranych przykładach

 

 

 

Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 11:26 - Ireneusz Marciszuk