1986
Zdziarska-Rewska Romana, Kościół i klasztor Augustianów w Warszawie. Dzieje architektury od XIV do XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem baroku
Zwierzchowski Roman, Porządki architektoniczne w grupie późnobarokowych kościołów Lubelszczyzny na planie eliptyczno-ośmiobocznym

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2009, godz. 15:24 - Marta Zbańska