1983

Lechosław Lameński, Działalność architektoniczno-budowlana i konserwatorska Tadeusza Stryjeńskiego w Krakowie w latach 1879-1932 (tytuł nadany w IS PAN).

 

1986

Rudziński Piotr, Recepcja sztuki nowej w dzudziestoleciu międzywojennym (krytycy i nowatorzy).

 

1988

Kitowska-Łysiak Małgorzata, Myśl o sztuce na łamach „Krytyki” Wilhelma Feldmana.

 

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014, godz. 22:09 - Ireneusz Marciszuk