Encyklopedia Filozofii Przyrody

 

Proponowana lista haseł

 1. atom (cząstka, korpuskuła, atomizm, dualizm korpuskularno-falowy)
 2. cel (finalizm, bionika, biomimetyka)
 3. czas (strzałki czasu, czasoprzestrzeń, bilokacja, mulitilokacja, kolokacja, persystencja, koincydencja, substancjalizm, relacjonizm, absolutyzm, relatywizm, nierealność czasu, atemporalizm, biotemporalizm, nootemporalizm, eotemporalizm, wieczność, eternalizm)
 4. determinizm (prawa przyrody, indeterminizm)
 5. duch (umysł, dualizm, paralelizm, monizm spirytualistyczny, dynamizm)
 6. dusza (dusza roślinna, dusza zwierzęca, dusza świata, harmonia, panpsychizm, hylozoizm)
 7. element (elementarność, identyczność, genidentyczność, niezłożoność, całość, holizm)
 8. energia (energetyzm, hipoteza śmierci cieplnej wszechświata)
 9. eter (kwintesencja, eter kosmiczny)
 10. ewolucja (ewolucjonizm, emergencja, emergentyzm)
 11. filozofia przyrody (renesansowa, romantyczno-idealistyczna, scjentystyczna, mechanicystyczna, ekofilozofia, biofilozofia, kosmofilozofia)
 12. informacja (system, teoria systemów, pole morfogenetyczne, struktura)
 13. kosmos (świat, wszechświat, cykliczność świata, jedność świata, mutliuniwersum, mikrokosmos, makrokosmos, akosmizm, kosmizm, kosmogeneza, pankosmia, deizm, panteizm, panenteizm, kreacjonizm, geocentryzm, heliocentryzm, zasady antropiczne)
 14. materia (monizm materialistyczny, hylemorfizm, meromorfizm, hylesystemizm)
 15. próżnia (niebyt, próżnia absolutna, próżnia fałszywa, próżnia międzykosmiczna)
 16. przestrzeń (rozciągłość, miejsce, substancjalizm, hipersubstancjalizm, relacjonizm, symetria)
 17. przyczyna (kauzalizm, akauzalizm, akcydentalizm, tychizm, zasada przyczynowości, rodzaje przyczyn)
 18. przyroda (natura, naturalizm, deizm, panteizm, panenteizm, prawa przyrody, piękno przyrody)
 19. ruch (typy ruchów, statyzm, wariabilizm, pankinetyzm, zmiana)
 20. rozum (racjonalność przyrody, rozum pozaświatowy, inteligencja, sztuczna inteligencja, logos)
 21. zasada (arche, principium, zasada nieoznaczoności, zasada indywiduacji)
 22. zjawisko (istota, substancja, fenomena, fenomenalizm, przygodność, fikcjonalizm)
 23. życie (samorództwo, abiogeneza, autopoiesis, biogeneza, witalizm, mechanicyzm, panspermia, biologizm, organicyzm, elan vital, vis vitalis, logoi spermatikoi, rationes seminales)
 24. żywioły (siły twórcze, pierwiastki)

 

Akces do opracowania poszczególnych haseł lub ich fragmentów proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy.

 

 

Autor: Zenon E. Roskal
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 16:37 - Andrzej Zykubek