Aktualności / Wydarzenia

Prorektor KUL: Dla nas ważny jest każdy student

Inauguracja roku akademickiego w Areszcie ŚledczymW lubelskiej jednostce penitencjarnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2021/22 oraz immatrykulacja kolejnych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W tym roku studia  na kierunku Nauki o rodzinie rozpoczęło 21 skazanych, 9 z nich przystąpiło do immartykulacji.

Ślubowanie poprzedziła Msza św., której przewodniczył Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej bp. Mieczysław Cisło. - Czas pobytu w więzieniu nie musi być zmarnowany. Studia dla osadzonych to wyjątkowa sprawa. Pielęgnuje ją Rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski. Za tę humanizację dziękuję uniwersytetowi oraz aresztowi - podkreślił bp Cisło. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz uniwersytetu oraz SłużbyInauguracja roku akademickiego w Areszcie Śledczym Więziennej. Prorektor KUL ds. Studentów i Doktorantów, prof Krzysztof Narecki,  ks dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL, gen. Andrzej Leńczuk, Z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Dariusz Bernat Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej oraz płk Jacek Wróbel Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie.  

Prowadzić człowieka

W słowie do studentów prof. Krzysztof Narecki odwołał się do nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego, przypominając, że zwycięstwo nad sobą samym jest najbardziej wartościowe.  - W wychowaniu ważne jest prowadzenie człowieka. Służba studentom to powinność i obowiązek uniwersytetu - podkreślił Prorektor.

List do osadzonych skierował Michał Woś, sekretarz stany w MinisterstwieInauguracja roku akademickiego w Areszcie Śledczym Sprawiedliwości. Odczytał go gen. Andrzej Leńczuk, Z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej: Kul jest ważnym ośrodkiem myśli katolickiej. Dzięki uniwersytetowi więźniowie mogą się zmieniać. Dla pracowników uczelni kontakt z więzieniem jest wyzwaniem. Wspieram i doceniam.

Istotne jest zaangażowanie więźniów, którzy mówią wprost: Studia wnoszą inną rzeczywistość, pozwalają zabić czas, oderwać się od codzienności więziennej. Są przepustką do zdobycia wykształcenia. W końcu wyjdziemy stąd...

Lata doświadczenia

Inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JanaInauguracja roku akademickiego w Areszcie Śledczym Pawła II jest wyjątkowym wydarzeniem niosącym ważne przesłanie dla rozpoczynających naukę studentów, którzy pomimo faktu odbywania kary pozbawienia wolności, mogą zdobywać wiedzę i rozwijać swoje intelektualne ambicje. 

Współpraca pomiędzy KUL a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie oraz Aresztem Śledczym w Lublinie w zakresie kształcenia wyższego osób pozbawionych wolności trwa od 2013 roku. Dzięki niej osadzeni z całej Polski mogą kontynuować edukację i zdobyć wykształcenie wyższe w ramach licencjackich studiów stacjonarnych na kierunku nauki o rodzinie, specjalność asystent osoby niesamodzielnej, organizowanych na Wydziale Teologii KUL.  - Taka forma oddziaływań penitencjarnych ma ogromne znaczenie ze względu na wymiar naukowy przedsięwzięcia, ale przede wszystkim stwarza szansę na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - podsumował płk Jacek Wróbel Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie.