Proseminarium (prowadzący dr Michał Zawiślak)

 

Do pobrania:  Zasady_zaliczenia_proseminarium.pdf 

 

 

Proseminarium ma na celu przygotowanie studentów do pisania prac dyplomowych. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozwiązaniami dotyczącymi sporządzania planu pracy proseminaryjnej oraz podstawowych rozwiązań w kwestii poprawności metodologicznej, merytorycznej i formalnej pracy dyplomowej. Wykład powinien zaowocować w szczególności wiedzą na temat obowiązku przestrzegania prawa autorskiego w zakresie twórczości akademickiej, zasad etyki zawodowej pracowników naukowych. Oczekiwanym efektem jest również wypracowanie umiejętności przedstawiania problemów naukowych i wskazywanie zasad ich rozwiązywania na polu naukowym oraz nabycie umiejętności klarownego wyrażania swojego stanowiska na zadany temat. Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci powinni nabyć ponadto umiejętność samodzielnego, efektywnego zarządzania czasem pracy niezbędnego do napisania pracy dyplomowej.

TEMATY ZAJĘĆ:

Wprowadzenie

-omówienie kryteriów stawianych pracy dyplomowanej, licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, warunki zaliczenia, kryteria oceniania, plan zajęć

Plagiat – konsekwencje prawne

- przedstawienie i analiza sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych za „plagiat”

Specyfika kariery akademickiej

- model kariery akademickiej

- omówienie wybranych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym

- sporządzanie referatów konferencyjnych, sprawozdań

- warunki konieczne dobrego artykułu naukowego

- wymagania redakcyjne dotyczące publikacji artykułów naukowych

Sporządzanie przypisów

- omówienie sposobu sporządzania przypisów, omówienie rodzajów przypisów

- porównywanie różnorodnej metodyki sporządzania przypisów

- analiza poprawnego stosowania skrótów w tekście oraz przypisach

- wymagania redakcyjne dotyczące przypisów

Sporządzanie planu pracy

- przedstawienie sposobu opracowywania planu pracy

- analiza zasad poprawnego planu pracy

- dyskusja nad projektem planu pracy

Pisanie pracy proseminaryjnej

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2006;
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2014, godz. 21:21 - Marta Ordon