Pracownicy Katedry Kultury Medialnej prowadzą niżej wymienione zajęcia:

 

 

dr hab. Robert Szwed

prowadzone zajęcia

 

dr hab. Aneta Duda

prowadzone zajęcia

 

dr hab. Dariusz Wadowski

prowadzone zajęcia

 

dr Olga Białek-Szwed

prowadzone zajęcia

 

dr Joanna Szegda

prowadzone zajęcia

 

 

Autor: Jakub Syty
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020, godz. 09:37 - Maria Mazurek-Olszowa