Międzynarodowa konferencja

PRYMAT PAPIESKI W SŁUŻBIE JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

18 listopada (wtorek) 2014 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aula C-1031

 

10.30 – Otwarcie

  1. dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, prof. KUL (Prodziekan Wydziału Teologii KUL)

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (Przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN,

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego)

Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL)

10.45 – Prymat i kolegialność w służbie jedności Kościoła – perspektywa teologii katolickiej    Ks. prof. dr hab. Wolfgang Klausnitzer (Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Julius-Maximillians w Würzburgu, Niemcy)

11.30 – Prymat papieski w służbie jedności Kościoła – perspektywa teologii prawosławnej Ks. prof. dr hab. Nicu Dumitraşcu (Wydział Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Oradei, Rumunia)

12.15 – Dyskusja

12.50 – Prezentacja Traktatu o Kościele ks. prof. dr. hab. dr. h.c. Mariana Ruseckiego

Ks. dr hab. Jacenty Mastej (Instytut Teologii Fundamentalnej KUL)

 

13.00 – Obiad

 

14.00 – Posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych PAN (C-838)

 

15.00 – Prymat papieski w służbie jedności Kościoła – perspektywa teologii luterańskiej

Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT (biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Komitet Nauk Teologicznych PAN)

 

15.45 – Teologia jedności Kościoła

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC (Dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL)

 

16.30 – Dyskusja

17.00 – Podsumowanie i zakończenie Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola

Organizatorzy: Komitet Nauk Teologicznych PAN, Instytut Teologii Fundamentalnej KUL, Instytut Ekumeniczny KUL, Komitet Teologii Oddziału PAN w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział VI Nauk Teologicznych

W cyklu Marian Rusecki Memorial Lectures

Autor: Stanisław Grodź
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2014, godz. 17:17 - Stanisław Grodź