Informujemy, że nabór wniosków na udzielenie wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych w projekcie „Inkubator Innowacyjności” realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej zostaje wydłużony do dnia 04.05.2017r. do godziny 13:00.
 
Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu i znajdują się na stronie www.kul.pl/inkubator.
Odpowiedzi na pytania związane z projektem udziela:
• Radosław Krajewski – Kierownik projektu, Broker Innowacji, tel. 81 454 56 87, e-mail: radoslaw.krajewski@kul.pl
 
Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu
Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Budynek CTW, pok. nr 6
Autor: Radosław Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2017, godz. 23:29 - Radosław Krajewski